czech   english   deutsch

Stud bolts

DIN 938 5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 20 PU=S

Kód:

009385000050016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009385000050016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009385000050020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 938 5.8 M 5 x 20 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 25 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

009385000050020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385000050025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009385000050025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 5.8 M 5 x 30 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 30 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 35 PU=S

Kód:

009385000050030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385000050030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385000050035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 938 5.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 938 5.8 M 5 x 50 PU=S

Kód:

009385000050035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009385000050050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009385000050050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 18 PU=S

Kód:

009385000060016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009385000060016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009385000060018

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 18 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 20 PU=S

Kód:

009385000060018

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009385000060020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385000060020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 30 PU=S

Kód:

009385000060025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009385000060025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009385000060030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

009385000060030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385000060035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009385000060035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 45 PU=S

Kód:

009385000060040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009385000060040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009385000060045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 50 PU=S

Kód:

009385000060045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009385000060050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009385000060050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 60 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 60 PU=S

DIN 938 5.8 M 6 x 70 PU=S

Kód:

009385000060060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009385000060060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009385000060070

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 938 5.8 M 6 x 70 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009385000060070

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009385000080016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009385000080016

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 22 PU=S

Kód:

009385000080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385000080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385000080022

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 22 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 25 PU=S

Kód:

009385000080022

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009385000080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009385000080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009385000080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385000080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385000080035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 40 PU=S

Kód:

009385000080035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009385000080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009385000080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009385000080045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009385000080045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009385000080050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 55 PU=S

Kód:

009385000080050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009385000080055

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009385000080055

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 80 PU=S

Kód:

009385000080060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009385000080060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009385000080080

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 90 PU=S

Kód:

009385000080080

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009385000080090

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009385000080090

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 938 5.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 938 5.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 20 PU=S

Kód:

009385000080100

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009385000080100

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009388000080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 938 8.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009388000080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009388000080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009388000080035

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 938 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009388000080040

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009388000080045

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009388000080050

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 938 8.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

009388000080055

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009388000080060

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009388000080065

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 938 8.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 938 8.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 939 5.8 M 5 x 16 PU=S

Kód:

009388000080070

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009388000080080

Norma:

DIN 00938

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009395000050016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 939 5.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 939 5.8 M 5 x 20 PU=S

DIN 939 5.8 M 5 x 20 PU=S

Kód:

009395000050016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009395000050020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009395000050020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 939 5.8 M 5 x 40 PU=S

DIN 939 5.8 M 5 x 40 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 16 PU=S

Kód:

009395000050040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009395000050040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009395000060016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 18 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 18 PU=S

Kód:

009395000060016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009395000060018

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009395000060018

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 25 PU=S

Kód:

009395000060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009395000060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009395000060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 28 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 28 PU=S

Kód:

009395000060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009395000060028

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

009395000060028

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

009395000060030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009395000060030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009395000060035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 40 PU=S

Kód:

009395000060035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009395000060040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009395000060040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 50 PU=S

Kód:

009395000060045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009395000060045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009395000060050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 60 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 60 PU=S

Kód:

009395000060050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009395000060060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009395000060060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 939 5.8 M 6 x 80 PU=S

DIN 939 5.8 M 6 x 80 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009395000060080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009395000060080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009395000080016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 18 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 18 PU=S

Kód:

009395000080016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009395000080018

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009395000080018

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 22 PU=S

Kód:

009395000080020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009395000080020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009395000080022

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 22 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 25 PU=S

Kód:

009395000080022

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009395000080025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009395000080025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 30 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009395000080030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009395000080030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009395000080035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 40 PU=S

Kód:

009395000080035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009395000080040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009395000080040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009395000080045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009395000080045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009395000080050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 55 PU=S

Kód:

009395000080050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009395000080055

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009395000080055

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

009395000080060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009395000080060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009395000080065

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 65 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 70 PU=S

Kód:

009395000080065

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009395000080070

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009395000080070

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 90 PU=S

Kód:

009395000080080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009395000080080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009395000080090

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 939 5.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 939 5.8 M 8 x 100 PU=S

Kód:

009395000080090

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009395000080100

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009395000080100

Norma:

DIN 00939

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 939 8.8 M 6 x 16 PU=S

DIN 939 8.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 939 8.8 M 6 x 25 PU=S

Kód:

009398000060016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009398000060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009398000060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 939 8.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 939 8.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009398000060030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009398000060035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009398000080016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 939 8.8 M 8 x 20 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 30 PU=S

Kód:

009398000080020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009398000080025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009398000080030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 939 8.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 45 PU=S

Kód:

009398000080035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009398000080040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009398000080045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 939 8.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 60 PU=S

Kód:

009398000080050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009398000080055

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009398000080060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 939 8.8 M 8 x 65 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 939 8.8 M 8 x 80 PU=S

Kód:

009398000080065

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009398000080070

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009398000080080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 939 8.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 939 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

Kód:

009398000080090

Norma:

DIN 00939

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009399200060016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009399200060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 939 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

Kód:

009399200060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009399200060030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009399200060035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 939 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

Kód:

009399200060040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009399200080016

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009399200080020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 939 A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 30 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

Kód:

009399200080025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009399200080030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009399200080035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 939 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

009399200080040

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009399200080045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009399200080050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 939 A 2 M 8 x 55 A 2 PU=S

DIN 939 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 939 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009399200080055

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009399200080060

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009399400060020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 939 A 4 M 6 x 25 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 20 A 4 PU=S

Kód:

009399400060025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009399400060050

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009399400080020

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 939 A 4 M 8 x 25 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 30 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

Kód:

009399400080025

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009399400080030

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009399400080035

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 939 A 4 M 8 x 45 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 55 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 65 A 4 PU=S

Kód:

009399400080045

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009399400080055

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009399400080065

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 939 A 4 M 8 x 70 A 4 PU=S

DIN 939 A 4 M 8 x 80 A 4 PU=S

DIN 940 5.8 M 8 x 25 PU=S

Kód:

009399400080070

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009399400080080

Norma:

DIN 00939

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009405000080025

Norma:

DIN 00940

Materiál:

5-2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 940 5.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 975 8.8 M 6 x 2000 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 975 8.8 M 8 x 2000 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009405000080025

Norma:

DIN 00940

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009758160060002

Norma:

DIN 00975

Materiál:

8.8

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

2 mm

Kód:

009758160080002

Norma:

DIN 00975

Materiál:

8.8

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

2 mm

DIN 938 5.6 M 8 x 20 marked, ADW7/TRD106 PU=S

DIN 938 5.6 M 8 x 20 marked, ADW7/TRD106 PU=S

DIN 938 5.6 M 8 x 25 marked, ADW7/TRD106 PU=S

Kód:

009385040080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385040080020

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009385040080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 938 5.6 M 8 x 25 marked, ADW7/TRD106 PU=S

DIN 938 5.6 M 8 x 30 marked, ADW7/TRD106 PU=S

DIN 938 5.6 M 8 x 30 marked, ADW7/TRD106 PU=S

Kód:

009385040080025

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009385040080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009385040080030

Norma:

DIN 00938

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.