czech   english   deutsch

Slotted set screws

DIN 551 14 H M 3 x 3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100030003

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

005510100030004

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005510100030005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 551 14 H M 3 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100030006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005510100030008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005510100030010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 14 H M 3 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 3 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100030012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005510100030016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005510100030020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 551 14 H M 4 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100040004

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005510100040005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005510100040006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 551 14 H M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100040008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005510100040010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005510100040012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 551 14 H M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100040016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005510100040020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005510100040025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 551 14 H M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100040030

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005510100040040

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005510100050005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 551 14 H M 5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100050006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005510100050008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005510100050010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 14 H M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100050012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005510100050016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005510100050020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 551 14 H M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100050025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005510100050030

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005510100050035

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 551 14 H M 6 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100060006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005510100060008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005510100060010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 14 H M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100060012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005510100060016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005510100060020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 551 14 H M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100060025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005510100060030

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005510100060035

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 551 14 H M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100060040

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

005510100060050

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005510100080006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 551 14 H M 8 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100080008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005510100080010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005510100080012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 551 14 H M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100080016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005510100080020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005510100080025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 551 14 H M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100080030

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005510100080035

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005510100080040

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 551 14 H M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 551 14 H M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

005510100080045

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005510100080050

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005510100080060

Norma:

DIN 00551

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 551 brass M 3 x 3 Ms PU=S

DIN 551 brass M 3 x 4 Ms PU=S

DIN 551 brass M 3 x 5 Ms PU=S

Kód:

005517000030003

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

005517000030004

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005517000030005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 551 brass M 3 x 6 Ms PU=S

DIN 551 brass M 3 x 8 Ms PU=S

DIN 551 brass M 3 x 10 Ms PU=S

Kód:

005517000030006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005517000030008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005517000030010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 brass M 3 x 12 Ms PU=S

DIN 551 brass M 3 x 16 Ms PU=S

DIN 551 brass M 4 x 4 Ms PU=S

Kód:

005517000030012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005517000030016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005517000040004

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 551 brass M 4 x 5 Ms PU=S

DIN 551 brass M 4 x 6 Ms PU=S

DIN 551 brass M 4 x 8 Ms PU=S

Kód:

005517000040005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005517000040006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005517000040008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 551 brass M 4 x 10 Ms PU=S

DIN 551 brass M 4 x 12 Ms PU=S

DIN 551 brass M 4 x 16 Ms PU=S

Kód:

005517000040010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005517000040012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005517000040016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 551 brass M 5 x 5 Ms PU=S

DIN 551 brass M 5 x 6 Ms PU=S

DIN 551 brass M 5 x 8 Ms PU=S

Kód:

005517000050005

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005517000050006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005517000050008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 551 brass M 5 x 10 Ms PU=S

DIN 551 brass M 5 x 12 Ms PU=S

DIN 551 brass M 5 x 16 Ms PU=S

Kód:

005517000050010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005517000050012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005517000050016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 551 brass M 6 x 6 Ms PU=S

DIN 551 brass M 6 x 8 Ms PU=S

DIN 551 brass M 6 x 10 Ms PU=S

Kód:

005517000060006

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005517000060008

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005517000060010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 brass M 6 x 12 Ms PU=S

DIN 551 brass M 6 x 16 Ms PU=S

DIN 551 brass M 6 x 20 Ms PU=S

Kód:

005517000060012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005517000060016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005517000060020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 551 brass M 6 x 25 Ms PU=S

DIN 551 brass M 6 x 30 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 10 Ms PU=S

Kód:

005517000060025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005517000060030

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

005517000080010

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 551 brass M 8 x 12 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 16 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 20 Ms PU=S

Kód:

005517000080012

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005517000080016

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005517000080020

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 551 brass M 8 x 25 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 35 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 40 Ms PU=S

Kód:

005517000080025

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

005517000080035

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

005517000080040

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 551 brass M 8 x 45 Ms PU=S

DIN 551 brass M 8 x 50 Ms PU=S

DIN 553 1.4305 M 1,6 x 2 stainless A 1 PU=S

Kód:

005517000080045

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

005517000080050

Norma:

DIN 00551

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

005539100016002

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

2 mm

DIN 553 1.4305 M 2 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 2 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 2 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100020003

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

005539100020004

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005539100020005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 553 1.4305 M 2,5 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 2,5 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 2,5 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100025005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005539100025006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005539100025008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 553 1.4305 M 3 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 3 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100030004

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005539100030005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005539100030006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 553 1.4305 M 3 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 3 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 4 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100030008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539100030010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539100040005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 553 1.4305 M 4 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100040006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005539100040008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539100040010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 553 1.4305 M 4 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 4 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 5 x 5 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100040012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005539100040016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005539100050005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 553 1.4305 M 5 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 5 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100050006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005539100050008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539100050010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 553 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 5 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 6 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100050012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005539100050016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005539100060006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 553 1.4305 M 6 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 6 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100060008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539100060010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539100060012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 553 1.4305 M 6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 8 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100060016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005539100060020

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005539100080008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 553 1.4305 M 8 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 8 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 553 1.4305 M 8 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

005539100080010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539100080012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005539100080016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 553 1.4305 M 8 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 553 A 4 M 3 x 4 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 3 x 5 A 4 PU=S

Kód:

005539100080020

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

005539400030004

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

005539400030005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 553 A 4 M 3 x 8 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 4 x 6 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 4 x 8 A 4 PU=S

Kód:

005539400030008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539400040006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005539400040008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 553 A 4 M 4 x 10 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 5 x 5 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 5 x 6 A 4 PU=S

Kód:

005539400040010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539400050005

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

005539400050006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 553 A 4 M 5 x 8 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 5 x 16 A 4 PU=S

Kód:

005539400050008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539400050010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539400050016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 553 A 4 M 6 x 6 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 6 x 8 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 6 x 10 A 4 PU=S

Kód:

005539400060006

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

005539400060008

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

005539400060010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 553 A 4 M 6 x 12 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 6 x 16 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 6 x 20 A 4 PU=S

Kód:

005539400060012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005539400060016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

005539400060020

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 553 A 4 M 8 x 10 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 8 x 12 A 4 PU=S

DIN 553 A 4 M 8 x 16 A 4 PU=S

Kód:

005539400080010

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

005539400080012

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

005539400080016

Norma:

DIN 00553

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.