czech   english   deutsch

H. socket head cap sc.

DIN 912 10.9 M 3 x 6 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 8 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 10 PU=S

Kód:

009121000030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009121000030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009121000030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 10.9 M 3 x 12 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 14 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 16 PU=S

Kód:

009121000030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009121000030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009121000030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 10.9 M 3 x 20 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 25 PU=S

DIN 912 10.9 M 3 x 30 PU=S

Kód:

009121000030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009121000030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009121000030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 6 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 8 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 10 PU=S

Kód:

009121000040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009121000040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009121000040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 12 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 14 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 16 PU=S

Kód:

009121000040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009121000040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009121000040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 18 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 20 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 22 PU=S

Kód:

009121000040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009121000040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009121000040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 25 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 30 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 35 PU=S

Kód:

009121000040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009121000040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009121000040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 40 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 45 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 50 PU=S

Kód:

009121000040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009121000040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009121000040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 55 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 60 PU=S

DIN 912 10.9 M 4 x 65 PU=S

Kód:

009121000040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009121000040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009121000040065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 10.9 M 4 x 70 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 6 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 8 PU=S

Kód:

009121000040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009121000050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009121000050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 10 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 12 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 14 PU=S

Kód:

009121000050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009121000050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009121000050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 16 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 18 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 20 PU=S

Kód:

009121000050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009121000050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009121000050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 22 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 25 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 30 PU=S

Kód:

009121000050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009121000050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009121000050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 35 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 40 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 45 PU=S

Kód:

009121000050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009121000050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009121000050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 50 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 55 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 60 PU=S

Kód:

009121000050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009121000050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009121000050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 65 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 70 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 75 PU=S

Kód:

009121000050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009121000050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009121000050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 80 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 85 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 90 PU=S

Kód:

009121000050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009121000050085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009121000050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 95 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 100 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 110 PU=S

Kód:

009121000050095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009121000050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009121000050110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 120 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 130 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 135 PU=S

Kód:

009121000050120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009121000050130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009121000050135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 140 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 150 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 160 PU=S

Kód:

009121000050140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009121000050150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009121000050160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 170 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 180 PU=S

DIN 912 10.9 M 5 x 190 PU=S

Kód:

009121000050170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009121000050180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009121000050190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 912 10.9 M 5 x 200 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 8 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 10 PU=S

Kód:

009121000050200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009121000060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009121000060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 12 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 14 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 16 PU=S

Kód:

009121000060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009121000060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009121000060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 18 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 20 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 22 PU=S

Kód:

009121000060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009121000060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009121000060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 25 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 30 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 35 PU=S

Kód:

009121000060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009121000060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009121000060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 40 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 45 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 50 PU=S

Kód:

009121000060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009121000060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009121000060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 55 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 60 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 65 PU=S

Kód:

009121000060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009121000060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009121000060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 70 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 75 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 80 PU=S

Kód:

009121000060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009121000060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009121000060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 85 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 90 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 95 PU=S

Kód:

009121000060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009121000060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009121000060095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 100 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 110 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 120 PU=S

Kód:

009121000060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009121000060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009121000060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 130 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 135 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 140 PU=S

Kód:

009121000060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009121000060135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009121000060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 145 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 150 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 160 PU=S

Kód:

009121000060145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009121000060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009121000060160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 170 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 180 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 190 PU=S

Kód:

009121000060170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009121000060180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009121000060190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 200 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 210 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 220 PU=S

Kód:

009121000060200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009121000060210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009121000060220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 912 10.9 M 6 x 230 PU=S

DIN 912 10.9 M 6 x 240 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 10 PU=S

Kód:

009121000060230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009121000060240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009121000080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 12 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 14 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009121000080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009121000080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009121000080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 18 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 20 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 22 PU=S

Kód:

009121000080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009121000080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009121000080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 25 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 30 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009121000080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009121000080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009121000080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 40 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 45 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009121000080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009121000080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009121000080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 55 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 60 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 65 PU=S

Kód:

009121000080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009121000080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009121000080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 70 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 75 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 80 PU=S

Kód:

009121000080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009121000080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009121000080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 85 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 90 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 95 PU=S

Kód:

009121000080085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009121000080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009121000080095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 100 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 110 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 120 PU=S

Kód:

009121000080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009121000080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009121000080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 125 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 130 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 135 PU=S

Kód:

009121000080125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009121000080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009121000080135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 140 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 150 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 160 PU=S

Kód:

009121000080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009121000080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009121000080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 170 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 180 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 190 PU=S

Kód:

009121000080170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009121000080180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009121000080190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 200 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 220 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 240 PU=S

Kód:

009121000080200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009121000080220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009121000080240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 250 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 260 PU=S

DIN 912 10.9 M 8 x 270 PU=S

Kód:

009121000080250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009121000080260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009121000080270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

270 mm

DIN 912 10.9 M 8 x 280 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,4 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,4 x 6 PU=S

Kód:

009121000080280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009122000014006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000014006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 12.9 M 1,4 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,4 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,6 x 3 PU=S

Kód:

009122000014010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000014010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,4 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000016003

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

DIN 912 12.9 M 1,6 x 3 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,6 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,6 x 4 PU=S

Kód:

009122000016003

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009122000016004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000016004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

DIN 912 12.9 M 1,6 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,6 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 1,6 x 6 PU=S

Kód:

009122000016005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000016005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000016006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 12.9 M 1,6 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 3 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 3 PU=S

Kód:

009122000016006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000020003

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009122000020003

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 912 12.9 M 2 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 5 PU=S

Kód:

009122000020004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000020004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000020005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 12.9 M 2 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 6 PU=S

Kód:

009122000020005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000020006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000020006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 12.9 M 2 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 10 PU=S

Kód:

009122000020008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000020008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000020010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 2 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 2 x 12 PU=S

Kód:

009122000020010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000020012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000020012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 12.9 M 2,5 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 5 PU=S

Kód:

009122000025004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000025004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000025005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 12.9 M 2,5 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 6 PU=S

Kód:

009122000025005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000025006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000025006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 12.9 M 2,5 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 10 PU=S

Kód:

009122000025008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000025008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000025010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 2,5 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 12 PU=S

Kód:

009122000025010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000025012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000025012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 12.9 M 2,5 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 2,5 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 4 PU=S

Kód:

009122000025016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000025016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000030004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 4 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 5 PU=S

Kód:

009122000030004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009122000030005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000030005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 8 PU=S

Kód:

009122000030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 10 PU=S

Kód:

009122000030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 14 PU=S

Kód:

009122000030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 16 PU=S

Kód:

009122000030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 20 PU=S

Kód:

009122000030018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000030018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 22 PU=S

Kód:

009122000030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000030022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000030022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 30 PU=S

Kód:

009122000030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 35 PU=S

Kód:

009122000030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000030035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000030035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 45 PU=S

Kód:

009122000030040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000030040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000030045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 50 PU=S

Kód:

009122000030045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000030050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000030050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 3 x 60 PU=S

Kód:

009122000030055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000030055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000030060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 12.9 M 3 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 5 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 5 PU=S

Kód:

009122000030060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000040005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009122000040005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 8 PU=S

Kód:

009122000040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 10 PU=S

Kód:

009122000040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 14 PU=S

Kód:

009122000040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 16 PU=S

Kód:

009122000040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 20 PU=S

Kód:

009122000040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 22 PU=S

Kód:

009122000040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 30 PU=S

Kód:

009122000040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 35 PU=S

Kód:

009122000040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 45 PU=S

Kód:

009122000040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 50 PU=S

Kód:

009122000040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 60 PU=S

Kód:

009122000040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 65 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 65 PU=S

Kód:

009122000040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000040065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009122000040065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 75 PU=S

Kód:

009122000040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000040075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 75 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 80 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 80 PU=S

Kód:

009122000040075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009122000040080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009122000040080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 90 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 90 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 100 PU=S

Kód:

009122000040090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009122000040090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009122000040100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 110 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 110 PU=S

Kód:

009122000040100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000040110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009122000040110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 12.9 M 4 x 120 PU=S

DIN 912 12.9 M 4 x 120 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 6 PU=S

Kód:

009122000040120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009122000040120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009122000050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 8 PU=S

Kód:

009122000050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 12 PU=S

Kód:

009122000050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 14 PU=S

Kód:

009122000050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 18 PU=S

Kód:

009122000050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 20 PU=S

Kód:

009122000050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 25 PU=S

Kód:

009122000050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 30 PU=S

Kód:

009122000050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 40 PU=S

Kód:

009122000050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 45 PU=S

Kód:

009122000050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 55 PU=S

Kód:

009122000050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 60 PU=S

Kód:

009122000050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 65 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 65 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 70 PU=S

Kód:

009122000050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009122000050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009122000050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 75 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 75 PU=S

Kód:

009122000050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009122000050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 80 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 80 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 85 PU=S

Kód:

009122000050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009122000050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009122000050085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 85 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 90 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 90 PU=S

Kód:

009122000050085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009122000050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009122000050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 95 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 95 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 100 PU=S

Kód:

009122000050095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009122000050095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009122000050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 105 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 105 PU=S

Kód:

009122000050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000050105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009122000050105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

105 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 110 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 110 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 115 PU=S

Kód:

009122000050110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009122000050110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009122000050115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

115 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 115 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 120 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 120 PU=S

Kód:

009122000050115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009122000050120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009122000050120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 125 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 125 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 130 PU=S

Kód:

009122000050125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009122000050125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009122000050130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 130 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 135 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 135 PU=S

Kód:

009122000050130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009122000050135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009122000050135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 140 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 140 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 145 PU=S

Kód:

009122000050140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009122000050140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009122000050145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

145 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 145 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 150 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 150 PU=S

Kód:

009122000050145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009122000050150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009122000050150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 155 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 155 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 160 PU=S

Kód:

009122000050155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009122000050155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009122000050160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 160 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 165 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 165 PU=S

Kód:

009122000050160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009122000050165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

165 mm

Kód:

009122000050165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

165 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 170 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 170 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 175 PU=S

Kód:

009122000050170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009122000050170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009122000050175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

175 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 175 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 180 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 180 PU=S

Kód:

009122000050175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

175 mm

Kód:

009122000050180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009122000050180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 200 PU=S

Kód:

009122000050190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000050190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000050200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 200 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 210 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 210 PU=S

Kód:

009122000050200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009122000050210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009122000050210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

210 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 230 PU=S

Kód:

009122000050220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000050220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000050230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

230 mm

DIN 912 12.9 M 5 x 230 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 240 PU=S

DIN 912 12.9 M 5 x 240 PU=S

Kód:

009122000050230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009122000050240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009122000050240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

240 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 6 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 8 PU=S

Kód:

009122000060006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000060006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009122000060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 10 PU=S

Kód:

009122000060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 14 PU=S

Kód:

009122000060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 16 PU=S

Kód:

009122000060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 20 PU=S

Kód:

009122000060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 22 PU=S

Kód:

009122000060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 30 PU=S

Kód:

009122000060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 35 PU=S

Kód:

009122000060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 45 PU=S

Kód:

009122000060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 50 PU=S

Kód:

009122000060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 60 PU=S

Kód:

009122000060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 65 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 65 PU=S

Kód:

009122000060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009122000060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 75 PU=S

Kód:

009122000060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 75 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 80 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 80 PU=S

Kód:

009122000060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009122000060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009122000060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 85 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 85 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 90 PU=S

Kód:

009122000060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009122000060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009122000060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 90 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 95 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 95 PU=S

Kód:

009122000060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009122000060095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009122000060095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 105 PU=S

Kód:

009122000060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000060105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 105 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 110 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 110 PU=S

Kód:

009122000060105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009122000060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009122000060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 115 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 115 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 120 PU=S

Kód:

009122000060115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009122000060115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009122000060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 120 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 125 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 125 PU=S

Kód:

009122000060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009122000060125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009122000060125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 130 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 130 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 135 PU=S

Kód:

009122000060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009122000060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009122000060135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 135 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 140 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 140 PU=S

Kód:

009122000060135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009122000060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009122000060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 145 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 145 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 150 PU=S

Kód:

009122000060145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009122000060145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009122000060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 150 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 155 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 155 PU=S

Kód:

009122000060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009122000060155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009122000060155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

155 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 160 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 160 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 165 PU=S

Kód:

009122000060160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009122000060160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009122000060165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

165 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 165 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 170 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 170 PU=S

Kód:

009122000060165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

165 mm

Kód:

009122000060170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009122000060170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 175 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 175 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 180 PU=S

Kód:

009122000060175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

175 mm

Kód:

009122000060175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

175 mm

Kód:

009122000060180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 180 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 185 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 185 PU=S

Kód:

009122000060180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009122000060185

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

185 mm

Kód:

009122000060185

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

185 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 200 PU=S

Kód:

009122000060190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000060190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000060200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 200 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 210 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 210 PU=S

Kód:

009122000060200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009122000060210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009122000060210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

210 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 230 PU=S

Kód:

009122000060220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000060220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000060230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

230 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 230 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 240 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 240 PU=S

Kód:

009122000060230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009122000060240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009122000060240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 250 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 250 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 260 PU=S

Kód:

009122000060250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009122000060250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009122000060260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

260 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 260 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 270 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 270 PU=S

Kód:

009122000060260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009122000060270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

270 mm

Kód:

009122000060270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

270 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 280 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 280 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 290 PU=S

Kód:

009122000060280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009122000060280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009122000060290

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

290 mm

DIN 912 12.9 M 6 x 290 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 300 PU=S

DIN 912 12.9 M 6 x 300 PU=S

Kód:

009122000060290

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

290 mm

Kód:

009122000060300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

300 mm

Kód:

009122000060300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

300 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 8 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 10 PU=S

Kód:

009122000080008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000080008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009122000080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 10 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 12 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 12 PU=S

Kód:

009122000080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009122000080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009122000080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 14 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 16 PU=S

Kód:

009122000080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009122000080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 16 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 18 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 18 PU=S

Kód:

009122000080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009122000080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009122000080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 22 PU=S

Kód:

009122000080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122000080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 22 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 25 PU=S

Kód:

009122000080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009122000080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122000080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009122000080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122000080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 40 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 40 PU=S

Kód:

009122000080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122000080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009122000080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 45 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009122000080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009122000080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 50 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 55 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 55 PU=S

Kód:

009122000080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009122000080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009122000080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 60 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 65 PU=S

Kód:

009122000080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009122000080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 65 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 70 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 70 PU=S

Kód:

009122000080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009122000080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009122000080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 75 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 75 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 80 PU=S

Kód:

009122000080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009122000080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009122000080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 80 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 90 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 90 PU=S

Kód:

009122000080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009122000080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009122000080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 100 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 110 PU=S

Kód:

009122000080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009122000080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 110 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 120 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 120 PU=S

Kód:

009122000080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009122000080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009122000080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 130 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 130 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 140 PU=S

Kód:

009122000080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009122000080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009122000080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 140 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 150 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 150 PU=S

Kód:

009122000080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009122000080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009122000080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 160 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 160 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 170 PU=S

Kód:

009122000080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009122000080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009122000080170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 170 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 180 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 180 PU=S

Kód:

009122000080170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009122000080180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009122000080180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 190 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 200 PU=S

Kód:

009122000080190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000080190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009122000080200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 200 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 210 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 210 PU=S

Kód:

009122000080200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009122000080210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009122000080210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 220 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 230 PU=S

Kód:

009122000080220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000080220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009122000080230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 230 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 240 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 240 PU=S

Kód:

009122000080230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009122000080240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009122000080240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 250 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 250 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 260 PU=S

Kód:

009122000080250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009122000080250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009122000080260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 260 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 270 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 270 PU=S

Kód:

009122000080260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009122000080270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

270 mm

Kód:

009122000080270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

270 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 280 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 280 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 290 PU=S

Kód:

009122000080280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009122000080280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009122000080290

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

290 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 290 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 300 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 300 PU=S

Kód:

009122000080290

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

290 mm

Kód:

009122000080300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

300 mm

Kód:

009122000080300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

300 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 310 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 310 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 4 PU=S

Kód:

009122000080310

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

310 mm

Kód:

009122000080310

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

310 mm

Kód:

009128000030004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 5 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 6 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 8 PU=S

Kód:

009128000030005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009128000030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128000030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 10 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 12 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 14 PU=S

Kód:

009128000030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128000030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128000030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 16 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 18 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 20 PU=S

Kód:

009128000030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128000030018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128000030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 22 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 25 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 30 PU=S

Kód:

009128000030022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128000030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128000030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 35 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 40 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 45 PU=S

Kód:

009128000030035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128000030040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128000030045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 50 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 55 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 60 PU=S

Kód:

009128000030050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128000030055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128000030060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 4 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 5 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 6 PU=S

Kód:

009128000040004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009128000040005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009128000040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 8 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 10 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 12 PU=S

Kód:

009128000040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009128000040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128000040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 14 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 16 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 18 PU=S

Kód:

009128000040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009128000040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128000040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 20 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 22 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 25 PU=S

Kód:

009128000040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009128000040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128000040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 28 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 30 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 35 PU=S

Kód:

009128000040028

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

009128000040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128000040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 40 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 45 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 50 PU=S

Kód:

009128000040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128000040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009128000040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 55 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 60 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 65 PU=S

Kód:

009128000040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128000040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009128000040065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 70 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 75 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 80 PU=S

Kód:

009128000040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128000040075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009128000040080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 85 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 90 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 95 PU=S

Kód:

009128000040085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128000040090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009128000040095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 100 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 110 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 120 PU=S

Kód:

009128000040100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128000040110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128000040120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 5 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 6 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 8 PU=S

Kód:

009128000050005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009128000050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128000050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 10 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 12 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 14 PU=S

Kód:

009128000050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128000050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128000050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 16 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 18 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 20 PU=S

Kód:

009128000050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128000050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128000050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 22 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 25 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 30 PU=S

Kód:

009128000050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128000050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128000050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 40 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 45 PU=S

Kód:

009128000050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128000050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128000050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 55 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 60 PU=S

Kód:

009128000050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128000050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128000050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 65 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 70 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 75 PU=S

Kód:

009128000050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009128000050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128000050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 80 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 85 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 90 PU=S

Kód:

009128000050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009128000050085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128000050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 95 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 100 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 105 PU=S

Kód:

009128000050095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009128000050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128000050105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

105 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 110 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 115 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 120 PU=S

Kód:

009128000050110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128000050115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009128000050120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 125 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 130 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 135 PU=S

Kód:

009128000050125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009128000050130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009128000050135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 140 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 145 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 150 PU=S

Kód:

009128000050140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128000050145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009128000050150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 155 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 160 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 165 PU=S

Kód:

009128000050155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009128000050160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128000050165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

165 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 170 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 175 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 180 PU=S

Kód:

009128000050170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009128000050175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

175 mm

Kód:

009128000050180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 185 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 190 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 195 PU=S

Kód:

009128000050185

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

185 mm

Kód:

009128000050190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009128000050195

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

195 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 200 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 210 PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 220 PU=S

Kód:

009128000050200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009128000050210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009128000050220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 6 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 8 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 10 PU=S

Kód:

009128000060006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128000060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009128000060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 12 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 14 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 16 PU=S

Kód:

009128000060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128000060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009128000060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 18 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 20 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 22 PU=S

Kód:

009128000060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128000060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009128000060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 25 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 28 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 30 PU=S

Kód:

009128000060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128000060028

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

009128000060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 35 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 45 PU=S

Kód:

009128000060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128000060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128000060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 50 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 55 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 60 PU=S

Kód:

009128000060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128000060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128000060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 65 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 70 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 75 PU=S

Kód:

009128000060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009128000060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128000060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 80 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 85 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 90 PU=S

Kód:

009128000060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009128000060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128000060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 95 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 105 PU=S

Kód:

009128000060095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009128000060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128000060105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 110 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 115 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 120 PU=S

Kód:

009128000060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128000060115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009128000060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 125 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 130 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 135 PU=S

Kód:

009128000060125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009128000060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009128000060135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 140 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 145 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 150 PU=S

Kód:

009128000060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128000060145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009128000060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 155 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 160 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 165 PU=S

Kód:

009128000060155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009128000060160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128000060165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

165 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 170 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 175 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 180 PU=S

Kód:

009128000060170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009128000060175

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

175 mm

Kód:

009128000060180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 185 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 190 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 195 PU=S

Kód:

009128000060185

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

185 mm

Kód:

009128000060190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009128000060195

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

195 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 200 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 210 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 220 PU=S

Kód:

009128000060200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009128000060210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009128000060220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 230 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 240 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 250 PU=S

Kód:

009128000060230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009128000060240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009128000060250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

250 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 280 PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 300 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 8 PU=S

Kód:

009128000060280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009128000060300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

300 mm

Kód:

009128000080008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 10 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 12 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 14 PU=S

Kód:

009128000080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128000080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128000080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 16 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 18 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 20 PU=S

Kód:

009128000080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128000080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128000080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 22 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 25 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 30 PU=S

Kód:

009128000080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128000080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128000080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 35 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 45 PU=S

Kód:

009128000080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128000080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128000080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 50 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 60 PU=S

Kód:

009128000080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128000080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128000080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 65 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 75 PU=S

Kód:

009128000080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009128000080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128000080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 80 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 85 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 90 PU=S

Kód:

009128000080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009128000080085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128000080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 95 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 105 PU=S

Kód:

009128000080095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009128000080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128000080105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

105 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 110 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 115 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 120 PU=S

Kód:

009128000080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128000080115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009128000080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 125 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 130 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 135 PU=S

Kód:

009128000080125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009128000080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009128000080135

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 140 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 145 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 150 PU=S

Kód:

009128000080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128000080145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009128000080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 155 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 160 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 165 PU=S

Kód:

009128000080155

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

155 mm

Kód:

009128000080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128000080165

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

165 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 170 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 180 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 190 PU=S

Kód:

009128000080170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009128000080180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009128000080190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 200 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 210 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 220 PU=S

Kód:

009128000080200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009128000080210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009128000080220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 230 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 240 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 250 PU=S

Kód:

009128000080230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009128000080240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009128000080250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 260 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 270 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 280 PU=S

Kód:

009128000080260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009128000080270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

270 mm

Kód:

009128000080280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 300 PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128000080300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

300 mm

Kód:

009128100030004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009128100030005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128100030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009128100030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128100030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009128100030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128100030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009128100030022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128100030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128100030035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128100030045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009128100030050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 8.8 M 3 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 3 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100030055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128100030060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009128100040004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009128100040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128100040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128100040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128100040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128100040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128100040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 20 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 25 PU=S

Kód:

009122050080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122050080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009122050080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 25 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 30 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 30 PU=S

Kód:

009122050080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009122050080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009122050080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 35 PU=S

DIN 912 12.9 M 8 x 1 x 35 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 1 x 16 PU=S

Kód:

009122050080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

12.9

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009122050080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

45H

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128050080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 1 x 20 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 1 x 25 PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 1 x 12 PU=S

Kód:

009128050080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009128050080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128050081012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 1 x 30 PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128050081030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,1 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128100040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128100040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 28 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040028

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

009128100040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128100040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128100040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009128100040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128100040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009128100040065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128100040075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009128100040080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128100040090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009128100040095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 8.8 M 4 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 4 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100040100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128100040110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128100040120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 5 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009128100050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128100050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128100050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128100050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128100050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128100050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128100050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128100050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128100050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128100050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128100050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128100050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009128100050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128100050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009128100050085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128100050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009128100050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128100050110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 115 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 125 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009128100050120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009128100050125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009128100050140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128100050150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 170 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 5 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128100050170

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009128100050180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 8.8 M 5 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100050200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009128100060006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009128100060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009128100060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128100060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009128100060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128100060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 28 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009128100060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128100060028

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128100060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009128100060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009128100060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009128100060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009128100060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009128100060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009128100060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009128100060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009128100060095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009128100060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 105 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 115 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009128100060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009128100060115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 125 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009128100060125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

009128100060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 145 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128100060145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009128100060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128100060180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009128100060200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 220 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 230 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 6 x 280 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009128100060230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009128100060280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

280 mm

DIN 912 8.8 M 6 x 300 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 8 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100060300

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

300 mm

Kód:

009128100080008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009128100080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 14 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009128100080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009128100080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 18 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 22 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009128100080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009128100080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009128100080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009128100080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009128100080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009128100080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009128100080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009128100080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009128100080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009128100080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009128100080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009128100080095

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 105 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009128100080105

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009128100080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 115 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 125 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080115

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009128100080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009128100080125

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 145 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009128100080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009128100080145

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009128100080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009128100080180

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 190 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 210 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080190

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009128100080200

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009128100080210

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 220 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 230 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 240 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080220

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009128100080230

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009128100080240

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 250 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 260 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 8.8 M 8 x 270 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009128100080250

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

Kód:

009128100080260

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009128100080270

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

270 mm

DIN 912 8.8 M 8 x 280 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 912 A 2 M 1,6 x 4 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 1,6 x 5 A 2 PU=S

Kód:

009128100080280

Norma:

DIN 00912

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009129200016004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009129200016005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 A 2 M 1,6 x 6 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 1,6 x 8 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 3 A 2 PU=S

Kód:

009129200016006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009129200016008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,6 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009129200020003

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

3 mm

DIN 912 A 2 M 2 x 4 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 5 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 6 A 2 PU=S

Kód:

009129200020004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009129200020005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009129200020006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 A 2 M 2 x 8 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 10 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 12 A 2 PU=S

Kód:

009129200020008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009129200020010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009129200020012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 A 2 M 2 x 16 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2 x 20 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 4 A 2 PU=S

Kód:

009129200020016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009129200020020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009129200025004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 912 A 2 M 2,5 x 5 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 6 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 8 A 2 PU=S

Kód:

009129200025005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009129200025006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009129200025008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 A 2 M 2,5 x 10 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 12 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 14 A 2 PU=S

Kód:

009129200025010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009129200025012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009129200025014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 A 2 M 2,5 x 16 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 20 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 2,5 x 25 A 2 PU=S

Kód:

009129200025016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009129200025020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009129200025025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 4 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 5 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 6 A 2 PU=S

Kód:

009129200030004

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009129200030005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009129200030006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 8 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 10 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 12 A 2 PU=S

Kód:

009129200030008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009129200030010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009129200030012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 14 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 16 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 18 A 2 PU=S

Kód:

009129200030014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009129200030016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009129200030018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 20 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 22 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S

Kód:

009129200030020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009129200030022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009129200030025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 30 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 35 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009129200030030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009129200030035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009129200030040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 912 A 2 M 3 x 45 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 3 x 50 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 5 A 2 PU=S

Kód:

009129200030045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009129200030050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009129200040005

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 6 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 8 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 10 A 2 PU=S

Kód:

009129200040006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009129200040008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009129200040010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 12 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 14 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 16 A 2 PU=S

Kód:

009129200040012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009129200040014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009129200040016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 18 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 20 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 22 A 2 PU=S

Kód:

009129200040018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009129200040020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009129200040022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 25 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 30 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 35 A 2 PU=S

Kód:

009129200040025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009129200040030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009129200040035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 40 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 45 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 50 A 2 PU=S

Kód:

009129200040040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009129200040045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009129200040050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 55 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 60 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 4 x 70 A 2 PU=S

Kód:

009129200040055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009129200040060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009129200040070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 912 A 2 M 4 x 80 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 6 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 8 A 2 PU=S

Kód:

009129200040080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009129200050006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009129200050008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 12 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 14 A 2 PU=S

Kód:

009129200050010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009129200050012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009129200050014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 16 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 18 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 20 A 2 PU=S

Kód:

009129200050016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009129200050018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009129200050020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 22 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 25 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

009129200050022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009129200050025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009129200050030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 40 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 45 A 2 PU=S

Kód:

009129200050035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009129200050040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009129200050045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 55 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 60 A 2 PU=S

Kód:

009129200050050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009129200050055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009129200050060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 65 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 70 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 75 A 2 PU=S

Kód:

009129200050065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009129200050070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009129200050075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 A 2 M 5 x 80 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 90 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 5 x 100 A 2 PU=S

Kód:

009129200050080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009129200050090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009129200050100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 6 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 8 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 10 A 2 PU=S

Kód:

009129200060006

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009129200060008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009129200060010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 12 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 14 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

Kód:

009129200060012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009129200060014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009129200060016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 18 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 22 A 2 PU=S

Kód:

009129200060018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009129200060020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009129200060022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

Kód:

009129200060025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009129200060030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009129200060035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 50 A 2 PU=S

Kód:

009129200060040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009129200060045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009129200060050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 55 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 65 A 2 PU=S

Kód:

009129200060055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009129200060060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009129200060065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 70 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 75 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 80 A 2 PU=S

Kód:

009129200060070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009129200060075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009129200060080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 85 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 90 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 100 A 2 PU=S

Kód:

009129200060085

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009129200060090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009129200060100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 110 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 120 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 130 A 2 PU=S

Kód:

009129200060110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009129200060120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009129200060130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 912 A 2 M 6 x 140 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 6 x 150 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 8 A 2 PU=S

Kód:

009129200060140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009129200060150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009129200080008

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 10 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 12 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 14 A 2 PU=S

Kód:

009129200080010

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009129200080012

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009129200080014

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

14 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 18 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

Kód:

009129200080016

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009129200080018

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

009129200080020

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 22 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 30 A 2 PU=S

Kód:

009129200080022

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009129200080025

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009129200080030

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

Kód:

009129200080035

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009129200080040

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009129200080045

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 55 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

Kód:

009129200080050

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009129200080055

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009129200080060

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 65 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 70 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 75 A 2 PU=S

Kód:

009129200080065

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009129200080070

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009129200080075

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 80 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 90 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 100 A 2 PU=S

Kód:

009129200080080

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009129200080090

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009129200080100

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 110 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 120 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 130 A 2 PU=S

Kód:

009129200080110

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009129200080120

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009129200080130

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 140 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 150 A 2 PU=S

DIN 912 A 2 M 8 x 160 A 2 PU=S

Kód:

009129200080140

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009129200080150

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009129200080160

Norma:

DIN 00912

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 912 A 2 M 8 x 170 A