czech   english   deutsch

Grooved taper pins

DIN 1471 steel 1,5 x 8 PU=S

DIN 1471 steel 1,5 x 16 PU=S

DIN 1471 steel 2 x 6 PU=S

Kód:

014710000015008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014710000015016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014710000020006

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 1471 steel 2 x 8 PU=S

DIN 1471 steel 2 x 10 PU=S

DIN 1471 steel 2 x 12 PU=S

Kód:

014710000020008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014710000020010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014710000020012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 steel 2 x 16 PU=S

DIN 1471 steel 2 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 2 x 24 PU=S

Kód:

014710000020016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014710000020020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000020024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1471 steel 2 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 2,5 x 6 PU=S

DIN 1471 steel 2,5 x 12 PU=S

Kód:

014710000020030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000025006

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014710000025012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 steel 2,5 x 16 PU=S

DIN 1471 steel 2,5 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 2,5 x 30 PU=S

Kód:

014710000025016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014710000025020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000025030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 1471 steel 3 x 6 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 8 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 10 PU=S

Kód:

014710000030006

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014710000030008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014710000030010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1471 steel 3 x 12 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 14 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 16 PU=S

Kód:

014710000030012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014710000030014

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014710000030016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1471 steel 3 x 18 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 24 PU=S

Kód:

014710000030018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014710000030020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000030024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

24 mm

DIN 1471 steel 3 x 26 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 3 x 40 PU=S

Kód:

014710000030026

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014710000030030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000030040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1471 steel 4 x 6 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 8 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 10 PU=S

Kód:

014710000040006

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

014710000040008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014710000040010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1471 steel 4 x 12 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 14 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 16 PU=S

Kód:

014710000040012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014710000040014

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014710000040016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1471 steel 4 x 18 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 22 PU=S

Kód:

014710000040018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014710000040020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000040022

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1471 steel 4 x 24 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 26 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 28 PU=S

Kód:

014710000040024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014710000040026

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014710000040028

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1471 steel 4 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 32 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 36 PU=S

Kód:

014710000040030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000040032

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014710000040036

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1471 steel 4 x 40 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 50 PU=S

DIN 1471 steel 4 x 60 PU=S

Kód:

014710000040040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014710000040050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014710000040060

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1471 steel 5 x 8 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 10 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 12 PU=S

Kód:

014710000050008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014710000050010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014710000050012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 steel 5 x 14 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 16 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 18 PU=S

Kód:

014710000050014

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

014710000050016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014710000050018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1471 steel 5 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 24 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 26 PU=S

Kód:

014710000050020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000050024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014710000050026

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 1471 steel 5 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 32 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 36 PU=S

Kód:

014710000050030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000050032

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014710000050036

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1471 steel 5 x 40 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 45 PU=S

DIN 1471 steel 5 x 50 PU=S

Kód:

014710000050040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014710000050045

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014710000050050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1471 steel 5 x 60 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 10 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 12 PU=S

Kód:

014710000050060

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014710000060010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014710000060012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 steel 6 x 16 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 22 PU=S

Kód:

014710000060016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014710000060020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000060022

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 1471 steel 6 x 24 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 26 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 28 PU=S

Kód:

014710000060024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014710000060026

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

26 mm

Kód:

014710000060028

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

28 mm

DIN 1471 steel 6 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 32 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 36 PU=S

Kód:

014710000060030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000060032

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

014710000060036

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

36 mm

DIN 1471 steel 6 x 40 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 45 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 50 PU=S

Kód:

014710000060040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014710000060045

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014710000060050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1471 steel 6 x 55 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 60 PU=S

DIN 1471 steel 6 x 70 PU=S

Kód:

014710000060055

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014710000060060

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

014710000060070

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 1471 steel 6 x 80 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 12 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 16 PU=S

Kód:

014710000060080

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014710000080012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014710000080016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1471 steel 8 x 20 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 24 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 26 PU=S

Kód:

014710000080020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014710000080024

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

24 mm

Kód:

014710000080026

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

26 mm

DIN 1471 steel 8 x 28 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 30 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 32 PU=S

Kód:

014710000080028

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

28 mm

Kód:

014710000080030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014710000080032

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 1471 steel 8 x 36 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 40 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 45 PU=S

Kód:

014710000080036

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

36 mm

Kód:

014710000080040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014710000080045

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 1471 steel 8 x 50 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 55 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 60 PU=S

Kód:

014710000080050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014710000080055

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

014710000080060

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 1471 steel 8 x 70 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 80 PU=S

DIN 1471 steel 8 x 100 PU=S

Kód:

014710000080070

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

014710000080080

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

014710000080100

Norma:

DIN 01471

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 1471 1.4305 2 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 2 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 2 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100020008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014719100020010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014719100020012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 1.4305 2 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 2 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 2 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100020016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014719100020018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014719100020020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1471 1.4305 3 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 3 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 3 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100030008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014719100030010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014719100030012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 1.4305 3 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 3 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 3 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100030016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014719100030018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014719100030020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1471 1.4305 3 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100030025

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014719100040008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

014719100040010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 1471 1.4305 4 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 18 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100040012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014719100040016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014719100040018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 1471 1.4305 4 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 30 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100040020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014719100040025

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014719100040030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 1471 1.4305 4 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 4 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100040035

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014719100040040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014719100050008

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 1471 1.4305 5 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100050010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014719100050012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014719100050016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1471 1.4305 5 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 25 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100050018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014719100050020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014719100050025

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 1471 1.4305 5 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 35 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 5 x 40 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100050030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014719100050035

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

014719100050040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 1471 1.4305 6 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100060010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014719100060012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

014719100060016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 1471 1.4305 6 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 20 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 25 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100060018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014719100060020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

014719100060025

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 1471 1.4305 6 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 6 x 45 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100060030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014719100060040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014719100060045

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 1471 1.4305 6 x 50 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 12 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100060050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

014719100080010

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

014719100080012

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 1471 1.4305 8 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 18 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 20 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100080016

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

014719100080018

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

014719100080020

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 1471 1.4305 8 x 25 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 30 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 35 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100080025

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

014719100080030

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

014719100080035

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 1471 1.4305 8 x 40 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 45 stainless A 1 PU=S

DIN 1471 1.4305 8 x 50 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100080040

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

014719100080045

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

014719100080050

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 1471 1.4305 8 x 60 stainless A 1 PU=S

Kód:

014719100080060

Norma:

DIN 01471

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.