czech   english   deutsch

Pan head screws

ISO 7380 10.9 M 3 x 5 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 3 x 6 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 3 x 8 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000030005

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073801000030006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073801000030008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 7380 10.9 M 3 x 10 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 3 x 12 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 3 x 16 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000030010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073801000030012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073801000030016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7380 10.9 M 3 x 20 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 3 x 25 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 6 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000030020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073801000030025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073801000040006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ISO 7380 10.9 M 4 x 8 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 10 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 12 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000040008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073801000040010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073801000040012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7380 10.9 M 4 x 16 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 20 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 25 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000040016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073801000040020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073801000040025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7380 10.9 M 4 x 30 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 35 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 4 x 40 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000040030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073801000040035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073801000040040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 7380 10.9 M 5 x 6 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 8 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 10 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000050006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073801000050008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073801000050010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ISO 7380 10.9 M 5 x 12 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 16 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 20 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000050012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073801000050016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073801000050020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 7380 10.9 M 5 x 25 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 30 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 35 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000050025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073801000050030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073801000050035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 7380 10.9 M 5 x 40 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 5 x 45 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 6 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000050040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073801000050045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073801000060006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

ISO 7380 10.9 M 6 x 8 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 10 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 12 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000060008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073801000060010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073801000060012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7380 10.9 M 6 x 14 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 16 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 20 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000060014

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

073801000060016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073801000060020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 7380 10.9 M 6 x 25 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 30 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 35 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000060025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073801000060030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073801000060035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 7380 10.9 M 6 x 40 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 45 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 50 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000060040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073801000060045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073801000060050

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 7380 10.9 M 6 x 55 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 6 x 60 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 8 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000060055

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

073801000060060

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

073801000080008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 7380 10.9 M 8 x 10 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 12 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 16 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000080010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073801000080012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073801000080016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7380 10.9 M 8 x 20 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 25 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 30 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000080020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073801000080025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073801000080030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7380 10.9 M 8 x 35 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 40 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 45 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000080035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073801000080040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073801000080045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 7380 10.9 M 8 x 50 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 55 pan head screw w. hexagon socket PU=S

ISO 7380 10.9 M 8 x 60 pan head screw w. hexagon socket PU=S

Kód:

073801000080050

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073801000080055

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

073801000080060

Norma:

ISO 07380

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 7380 A 2 M 3 x 4 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 5 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 6 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200030004

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

073809200030005

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073809200030006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ISO 7380 A 2 M 3 x 8 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 10 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 12 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200030008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073809200030010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073809200030012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7380 A 2 M 3 x 16 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 20 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 3 x 25 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200030016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073809200030020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073809200030025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7380 A 2 M 4 x 4 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 5 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 6 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200040004

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

073809200040005

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

073809200040006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ISO 7380 A 2 M 4 x 8 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 10 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 12 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200040008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

073809200040010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073809200040012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ISO 7380 A 2 M 4 x 16 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 20 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 4 x 25 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200040016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073809200040020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073809200040025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 7380 A 2 M 4 x 30 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 6 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 8 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200040030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073809200050006

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

073809200050008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 7380 A 2 M 5 x 10 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 12 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 16 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200050010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073809200050012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073809200050016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7380 A 2 M 5 x 20 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 25 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 30 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200050020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073809200050025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073809200050030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7380 A 2 M 5 x 40 hexagon socket button head screw A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 5 x 45 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 8 hexagon socket button head screw A 2 PU=S

Kód:

073809200050040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073809200050045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073809200060008

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

ISO 7380 A 2 M 6 x 10 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 12 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 16 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200060010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

073809200060012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073809200060016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 7380 A 2 M 6 x 20 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 25 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 30 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200060020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

073809200060025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073809200060030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 7380 A 2 M 6 x 35 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 40 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 45 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200060035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

073809200060040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073809200060045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 7380 A 2 M 6 x 50 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 6 x 60 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 10 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200060050

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

073809200060060

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

073809200080010

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

ISO 7380 A 2 M 8 x 12 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 16 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 20 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200080012

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

073809200080016

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

073809200080020

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 7380 A 2 M 8 x 25 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 30 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 35 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

Kód:

073809200080025

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

073809200080030

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

073809200080035

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 7380 A 2 M 8 x 40 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 45 pan head screw w. hexagon socket A 2 PU=S

ISO 7380 A 2 M 8 x 50 hexagon socket button head screw A 2 PU=S

Kód:

073809200080040

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

073809200080045

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

073809200080050

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 7380 A 2 M 8 x 60 hexagon socket button head screw A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 6 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 8 PU=S

Kód:

073809200080060

Norma:

ISO 07380

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

973801040040006

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

973801040040008

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 10 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 12 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 16 PU=S

Kód:

973801040040010

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973801040040012

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973801040040016

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 20 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 25 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 4 x 30 PU=S

Kód:

973801040040020

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973801040040025

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973801040040030

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 6 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 8 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 10 PU=S

Kód:

973801040050006

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

973801040050008

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

973801040050010

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 12 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 16 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 20 PU=S

Kód:

973801040050012

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973801040050016

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

973801040050020

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 25 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 30 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 5 x 35 PU=S

Kód:

973801040050025

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973801040050030

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

973801040050035

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 6 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 8 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 10 PU=S

Kód:

973801040060006

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

973801040060008

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

973801040060010

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 12 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 16 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 20 PU=S

Kód:

973801040060012

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973801040060016

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

973801040060020

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 25 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 30 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 35 PU=S

Kód:

973801040060025

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973801040060030

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

973801040060035

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 6 x 40 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 12 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 16 PU=S

Kód:

973801040060040

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

973801040080012

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973801040080016

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 20 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 25 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 30 PU=S

Kód:

973801040080020

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973801040080025

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973801040080030

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

ART 7380 flat head screw w. flange 10.9 M 8 x 35 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 3 x 6 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 3 x 8 A 2 PU=S

Kód:

973801040080035

Norma:

ART 97380

Materiál:

10.9

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

973809240030006

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

973809240030008

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 3 x 10 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 6 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 8 A 2 PU=S

Kód:

973809240030010

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973809240040006

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

973809240040008

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 10 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 12 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 16 A 2 PU=S

Kód:

973809240040010

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973809240040012

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973809240040016

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 20 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 4 x 25 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 8 A 2 PU=S

Kód:

973809240040020

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973809240040025

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973809240050008

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 12 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 16 A 2 PU=S

Kód:

973809240050010

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973809240050012

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973809240050016

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 20 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 5 x 25 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 8 A 2 PU=S

Kód:

973809240050020

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973809240050025

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973809240060008

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 10 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 12 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 16 A 2 PU=S

Kód:

973809240060010

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973809240060012

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

973809240060016

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 20 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 25 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

Kód:

973809240060020

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973809240060025

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

973809240060030

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 8 x 10 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 8 x 12 A 2 PU=S

Kód:

973809240060045

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

973809240080010

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

973809240080012

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 8 x 16 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 8 x 20 A 2 PU=S

ART 7380 flat head screw w. flange A 2 M 8 x 25 A 2 PU=S

Kód:

973809240080016

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

973809240080020

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

973809240080025

Norma:

ART 97380

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.