czech   english   deutsch

Hexagon head bolts

DIN 931 10.9 M 6 x 30 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 35 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 40 PU=S

Kód:

009311000060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009311000060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009311000060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 10.9 M 6 x 45 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 50 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 55 PU=S

Kód:

009311000060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009311000060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009311000060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 10.9 M 6 x 60 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 65 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 70 PU=S

Kód:

009311000060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009311000060065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009311000060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 10.9 M 6 x 80 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 90 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 100 PU=S

Kód:

009311000060080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009311000060090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009311000060100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 10.9 M 6 x 110 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 120 PU=S

DIN 931 10.9 M 6 x 130 PU=S

Kód:

009311000060110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009311000060120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009311000060130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 931 10.9 M 6 x 140 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 35 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 40 PU=S

Kód:

009311000060140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009311000080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009311000080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 45 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 50 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 55 PU=S

Kód:

009311000080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009311000080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009311000080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 60 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 65 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 70 PU=S

Kód:

009311000080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009311000080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009311000080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 75 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 80 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 90 PU=S

Kód:

009311000080075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009311000080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009311000080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 100 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 110 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 120 PU=S

Kód:

009311000080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009311000080110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009311000080120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 130 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 140 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 150 PU=S

Kód:

009311000080130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009311000080140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009311000080150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 160 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 170 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 180 PU=S

Kód:

009311000080160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009311000080170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009311000080180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 190 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 200 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 220 PU=S

Kód:

009311000080190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009311000080200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009311000080220

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 931 10.9 M 8 x 240 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 260 PU=S

DIN 931 10.9 M 8 x 280 PU=S

Kód:

009311000080240

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009311000080260

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009311000080280

Norma:

DIN 00931

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

DIN 931 brass M 6 x 40 Ms PU=S

DIN 931 brass M 6 x 50 Ms PU=S

DIN 931 brass M 8 x 40 Ms PU=S

Kód:

009317000060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009317000060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009317000080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 brass M 8 x 60 Ms PU=S

DIN 931 8.8 M 3 x 30 PU=S

DIN 931 8.8 M 3 x 35 PU=S

Kód:

009317000080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318000030030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318000030035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 3 x 40 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 25 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 30 PU=S

Kód:

009318000030040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318000040025

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009318000040030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 35 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 40 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 45 PU=S

Kód:

009318000040035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318000040040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318000040045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 50 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 55 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 60 PU=S

Kód:

009318000040050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318000040055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318000040060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 65 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 70 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 75 PU=S

Kód:

009318000040065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009318000040070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318000040075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 80 PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 100 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

009318000040080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318000040100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009318000050025

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 30 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 35 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 40 PU=S

Kód:

009318000050030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318000050035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318000050040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 45 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 50 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 55 PU=S

Kód:

009318000050045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318000050050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318000050055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 60 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 65 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 70 PU=S

Kód:

009318000050060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318000050065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009318000050070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 75 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 80 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 85 PU=S

Kód:

009318000050075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009318000050080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318000050085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 90 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 95 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 100 PU=S

Kód:

009318000050090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009318000050095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009318000050100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 110 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 120 PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 130 PU=S

Kód:

009318000050110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009318000050120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009318000050130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 140 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 30 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

009318000050140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009318000060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318000060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 40 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 45 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 50 PU=S

Kód:

009318000060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318000060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318000060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 55 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 60 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 65 PU=S

Kód:

009318000060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318000060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318000060065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 70 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 75 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 80 PU=S

Kód:

009318000060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318000060075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009318000060080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 85 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 90 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 95 PU=S

Kód:

009318000060085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009318000060090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009318000060095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 100 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 105 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 110 PU=S

Kód:

009318000060100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009318000060105

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009318000060110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 115 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 120 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 125 PU=S

Kód:

009318000060115

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009318000060120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009318000060125

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 130 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 135 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 140 PU=S

Kód:

009318000060130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009318000060135

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009318000060140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 145 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 150 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 160 PU=S

Kód:

009318000060145

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009318000060150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009318000060160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 170 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 180 PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 200 PU=S

Kód:

009318000060170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009318000060180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009318000060200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 931 8.8 M 7 x 30 PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 35 PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 40 PU=S

Kód:

009318000070030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318000070035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318000070040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 8.8 M 7 x 45 PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 50 PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 55 PU=S

Kód:

009318000070045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318000070050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318000070055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 8.8 M 7 x 60 PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 80 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

009318000070060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318000070080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318000080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 40 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 45 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

009318000080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318000080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318000080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 55 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 60 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

009318000080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318000080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318000080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 70 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 75 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 80 PU=S

Kód:

009318000080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318000080075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009318000080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 85 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 90 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 95 PU=S

Kód:

009318000080085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009318000080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009318000080095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 100 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 105 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 110 PU=S

Kód:

009318000080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009318000080105

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009318000080110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 115 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 120 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 125 PU=S

Kód:

009318000080115

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009318000080120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009318000080125

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 130 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 135 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 140 PU=S

Kód:

009318000080130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009318000080135

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009318000080140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 145 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 150 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 160 PU=S

Kód:

009318000080145

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009318000080150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009318000080160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 170 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 180 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 190 PU=S

Kód:

009318000080170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009318000080180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009318000080190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 200 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 210 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 220 PU=S

Kód:

009318000080200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009318000080210

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009318000080220

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 230 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 240 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 250 PU=S

Kód:

009318000080230

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

009318000080240

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

009318000080250

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 260 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 280 PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 300 PU=S

Kód:

009318000080260

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

009318000080280

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

009318000080300

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

300 mm

DIN 931 8.8 M 3 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 3 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 3 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100030030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318100030035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318100030040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100040025

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009318100040030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318100040035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100040040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318100040045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318100040050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 4 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100040055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318100040060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318100040070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 8.8 M 4 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100040080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318100050030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318100050035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100050040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318100050045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318100050050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100050055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318100050060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318100050065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100050070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318100050080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318100050085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 5 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100050090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009318100050095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009318100050100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 8.8 M 5 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100050130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009318100060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009318100060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318100060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009318100060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318100060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318100060065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318100060075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009318100060080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009318100060090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009318100060095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 105 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009318100060105

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

009318100060110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009318100060130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009318100060140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 170 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009318100060160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009318100060170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 931 8.8 M 6 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 190 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 6 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100060180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009318100060190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009318100060200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 931 8.8 M 7 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 7 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100070040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318100070050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318100070060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318100080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318100080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318100080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009318100080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009318100080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318100080075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318100080085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

009318100080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080095

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

009318100080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009318100080110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 115 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 125 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080115

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

009318100080120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009318100080125

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 135 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009318100080135

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

009318100080140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 145 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080145

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

009318100080150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009318100080160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 170 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 190 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009318100080180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009318100080190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

DIN 931 8.8 M 8 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 210 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 931 8.8 M 8 x 220 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009318100080200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009318100080210

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

009318100080220

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

DIN 931 8.8 U M 8 x 35 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 40 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 45 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

Kód:

009318200080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009318200080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009318200080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 931 8.8 U M 8 x 50 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 60 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 65 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

Kód:

009318200080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009318200080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009318200080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

DIN 931 8.8 U M 8 x 70 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 80 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

DIN 931 8.8 U M 8 x 100 HDG thread-tolerance 6h tZn PU=S

Kód:

009318200080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009318200080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009318200080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009319200050030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009319200050035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009319200050040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 A 2 M 5 x 45 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 50 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 55 A 2 PU=S

Kód:

009319200050045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319200050050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009319200050055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 A 2 M 5 x 60 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 65 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 70 A 2 PU=S

Kód:

009319200050060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319200050065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009319200050070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 2 M 5 x 80 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 90 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 5 x 100 A 2 PU=S

Kód:

009319200050080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319200050090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319200050100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009319200060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009319200060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009319200060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 50 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 55 A 2 PU=S

Kód:

009319200060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319200060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009319200060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 65 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 70 A 2 PU=S

Kód:

009319200060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319200060065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009319200060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 75 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 80 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 85 A 2 PU=S

Kód:

009319200060075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009319200060080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319200060085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 90 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 100 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 110 A 2 PU=S

Kód:

009319200060090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319200060100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009319200060110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 120 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 130 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 140 A 2 PU=S

Kód:

009319200060120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009319200060130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009319200060140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 150 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 160 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 6 x 170 A 2 PU=S

Kód:

009319200060150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009319200060160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009319200060170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 931 A 2 M 6 x 180 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

Kód:

009319200060180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009319200080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009319200080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 55 A 2 PU=S

Kód:

009319200080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319200080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009319200080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 65 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 70 A 2 PU=S

Kód:

009319200080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319200080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009319200080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 75 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 80 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 85 A 2 PU=S

Kód:

009319200080075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009319200080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319200080085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 90 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 100 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 110 A 2 PU=S

Kód:

009319200080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319200080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009319200080110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 120 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 130 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 140 A 2 PU=S

Kód:

009319200080120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009319200080130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009319200080140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 150 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 160 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 170 A 2 PU=S

Kód:

009319200080150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009319200080160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009319200080170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 180 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 190 A 2 PU=S

DIN 931 A 2 M 8 x 200 A 2 PU=S

Kód:

009319200080180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009319200080190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009319200080200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 931 A 2 M 8 x 220 A 2 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 35 A 4 PU=S

Kód:

009319200080220

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009319400050030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009319400050035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 A 4 M 5 x 40 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 45 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 50 A 4 PU=S

Kód:

009319400050040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009319400050045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319400050050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 A 4 M 5 x 55 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 60 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 70 A 4 PU=S

Kód:

009319400050055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009319400050060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319400050070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 4 M 5 x 80 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 90 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 5 x 100 A 4 PU=S

Kód:

009319400050080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319400050090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319400050100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

Kód:

009319400060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009319400060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009319400060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 45 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 55 A 4 PU=S

Kód:

009319400060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319400060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009319400060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 65 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 70 A 4 PU=S

Kód:

009319400060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319400060065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009319400060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 80 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 90 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 100 A 4 PU=S

Kód:

009319400060080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319400060090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319400060100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 110 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 120 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 130 A 4 PU=S

Kód:

009319400060110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

009319400060120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009319400060130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 140 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 150 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 6 x 160 A 4 PU=S

Kód:

009319400060140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

009319400060150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009319400060160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

DIN 931 A 4 M 6 x 170 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

Kód:

009319400060170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

009319400080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009319400080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 45 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 55 A 4 PU=S

Kód:

009319400080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009319400080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009319400080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 60 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 65 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 70 A 4 PU=S

Kód:

009319400080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009319400080065

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009319400080070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 75 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 80 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 85 A 4 PU=S

Kód:

009319400080075

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

009319400080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009319400080085

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 90 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 100 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 110 A 4 PU=S

Kód:

009319400080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009319400080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009319400080110

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 120 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 130 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 140 A 4 PU=S

Kód:

009319400080120

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009319400080130

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

009319400080140

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 150 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 160 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 170 A 4 PU=S

Kód:

009319400080150

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009319400080160

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

009319400080170

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 180 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 190 A 4 PU=S

DIN 931 A 4 M 8 x 200 A 4 PU=S

Kód:

009319400080180

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

009319400080190

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

009319400080200

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 931 A 4 M 8 x 220 A 4 PU=S

DIN 960 8.8 M 8 x 1 x 35 PU=S

DIN 960 8.8 M 8 x 1 x 40 PU=S

Kód:

009319400080220

Norma:

DIN 00931

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

009608000080035

Norma:

DIN 00960

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009608000080040

Norma:

DIN 00960

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 30 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 35 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 40 PU=S

Kód:

040141000060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040141000060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040141000060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 45 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 50 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 55 PU=S

Kód:

040141000060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040141000060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040141000060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 60 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 65 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 70 PU=S

Kód:

040141000060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040141000060065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040141000060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 80 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 90 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 100 PU=S

Kód:

040141000060080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040141000060090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040141000060100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 110 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 120 PU=S

ISO 4014 10.9 M 6 x 130 PU=S

Kód:

040141000060110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040141000060120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040141000060130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 10.9 M 6 x 140 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 35 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 40 PU=S

Kód:

040141000060140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040141000080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040141000080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 45 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 50 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 55 PU=S

Kód:

040141000080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040141000080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040141000080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 60 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 65 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 70 PU=S

Kód:

040141000080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040141000080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040141000080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 75 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 80 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 90 PU=S

Kód:

040141000080075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040141000080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040141000080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 100 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 110 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 120 PU=S

Kód:

040141000080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040141000080110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040141000080120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 130 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 140 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 150 PU=S

Kód:

040141000080130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040141000080140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040141000080150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 160 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 170 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 180 PU=S

Kód:

040141000080160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

040141000080170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040141000080180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 190 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 200 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 220 PU=S

Kód:

040141000080190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

040141000080200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

040141000080220

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

ISO 4014 10.9 M 8 x 240 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 260 PU=S

ISO 4014 10.9 M 8 x 280 PU=S

Kód:

040141000080240

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

040141000080260

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

040141000080280

Norma:

ISO 04014

Materiál:

10.9

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

ISO 4014 brass M 6 x 40 Ms PU=S

ISO 4014 brass M 6 x 50 Ms PU=S

ISO 4014 brass M 8 x 40 Ms PU=S

Kód:

040147000060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040147000060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040147000080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 brass M 8 x 60 Ms PU=S

ISO 4014 8.8 M 3 x 30 PU=S

ISO 4014 8.8 M 3 x 35 PU=S

Kód:

040147000080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148000030030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148000030035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 3 x 40 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 25 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 30 PU=S

Kód:

040148000030040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148000040025

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040148000040030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 35 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 40 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 45 PU=S

Kód:

040148000040035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040148000040040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148000040045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 50 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 55 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 60 PU=S

Kód:

040148000040050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040148000040055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148000040060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 65 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 70 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 75 PU=S

Kód:

040148000040065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040148000040070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040148000040075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

75 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 80 PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 100 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 25 PU=S

Kód:

040148000040080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148000040100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040148000050025

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 30 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 35 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 40 PU=S

Kód:

040148000050030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148000050035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040148000050040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 45 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 50 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 55 PU=S

Kód:

040148000050045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148000050050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040148000050055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 60 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 65 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 70 PU=S

Kód:

040148000050060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148000050065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040148000050070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 75 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 80 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 85 PU=S

Kód:

040148000050075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040148000050080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148000050085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

85 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 90 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 95 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 100 PU=S

Kód:

040148000050090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040148000050095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

040148000050100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 110 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 120 PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 130 PU=S

Kód:

040148000050110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040148000050120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040148000050130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 140 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 30 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 35 PU=S

Kód:

040148000050140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040148000060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148000060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 40 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 45 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 50 PU=S

Kód:

040148000060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148000060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148000060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 55 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 60 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 65 PU=S

Kód:

040148000060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148000060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148000060065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 70 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 75 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 80 PU=S

Kód:

040148000060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040148000060075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040148000060080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 85 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 90 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 95 PU=S

Kód:

040148000060085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040148000060090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040148000060095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 100 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 105 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 110 PU=S

Kód:

040148000060100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040148000060105

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

040148000060110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 115 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 120 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 125 PU=S

Kód:

040148000060115

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

040148000060120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040148000060125

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

125 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 130 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 135 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 140 PU=S

Kód:

040148000060130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040148000060135

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

040148000060140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 145 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 150 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 160 PU=S

Kód:

040148000060145

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

040148000060150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040148000060160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 170 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 180 PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 200 PU=S

Kód:

040148000060170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040148000060180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040148000060200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

ISO 4014 8.8 M 7 x 30 PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 35 PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 40 PU=S

Kód:

040148000070030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148000070035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040148000070040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 8.8 M 7 x 45 PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 50 PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 55 PU=S

Kód:

040148000070045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148000070050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040148000070055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 8.8 M 7 x 60 PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 80 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 35 PU=S

Kód:

040148000070060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148000070080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148000080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 40 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 45 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 50 PU=S

Kód:

040148000080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148000080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148000080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 55 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 60 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 65 PU=S

Kód:

040148000080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148000080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148000080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 70 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 75 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 80 PU=S

Kód:

040148000080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040148000080075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040148000080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 85 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 90 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 95 PU=S

Kód:

040148000080085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040148000080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040148000080095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 100 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 105 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 110 PU=S

Kód:

040148000080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040148000080105

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

040148000080110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 115 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 120 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 125 PU=S

Kód:

040148000080115

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

Kód:

040148000080120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040148000080125

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 130 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 135 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 140 PU=S

Kód:

040148000080130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040148000080135

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

040148000080140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 145 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 150 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 160 PU=S

Kód:

040148000080145

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

Kód:

040148000080150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040148000080160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 170 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 180 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 190 PU=S

Kód:

040148000080170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040148000080180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040148000080190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 200 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 210 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 220 PU=S

Kód:

040148000080200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

040148000080210

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

040148000080220

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 230 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 240 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 250 PU=S

Kód:

040148000080230

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

230 mm

Kód:

040148000080240

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

240 mm

Kód:

040148000080250

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

250 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 260 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 280 PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 300 PU=S

Kód:

040148000080260

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

260 mm

Kód:

040148000080280

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

280 mm

Kód:

040148000080300

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

300 mm

ISO 4014 8.8 M 3 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 3 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 3 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100030030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148100030035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040148100030040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100040025

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040148100040030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148100040035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100040040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148100040045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148100040050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 4 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100040055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148100040060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148100040070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 8.8 M 4 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100040080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148100050030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148100050035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100050040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148100050045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148100050050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100050055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148100050060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148100050065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100050070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040148100050080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148100050090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 8.8 M 5 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 5 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100050095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

040148100050100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040148100050130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040148100060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040148100060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148100060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040148100060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148100060065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040148100060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040148100060080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148100060085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040148100060095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

95 mm

Kód:

040148100060100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 105 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060105

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

105 mm

Kód:

040148100060110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040148100060120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040148100060140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040148100060150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 170 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

040148100060170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040148100060180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

ISO 4014 8.8 M 6 x 190 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 6 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100060190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

040148100060200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

040148100070040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 8.8 M 7 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 7 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100070050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040148100070060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148100080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148100080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148100080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040148100080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148100080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040148100080075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040148100080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 85 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 95 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040148100080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040148100080095

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

95 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 115 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040148100080110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040148100080115

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

115 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 125 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040148100080125

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

125 mm

Kód:

040148100080130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 135 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 145 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080135

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

135 mm

Kód:

040148100080140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040148100080145

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

145 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 170 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040148100080160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

040148100080170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 180 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 190 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 200 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040148100080180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040148100080190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

Kód:

040148100080200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

ISO 4014 8.8 M 8 x 210 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 M 8 x 220 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 35 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

Kód:

040148100080210

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

210 mm

Kód:

040148100080220

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

040148200080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 8.8 U M 8 x 40 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 45 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 50 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

Kód:

040148200080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040148200080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040148200080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 8.8 U M 8 x 60 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 65 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 70 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

Kód:

040148200080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040148200080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040148200080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4014 8.8 U M 8 x 80 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 8.8 U M 8 x 100 HDG, thread-tol. 6h tZn PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 30 A 2 PU=S

Kód:

040148200080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040148200080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040149200050030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 4014 A 2 M 5 x 35 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 40 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 45 A 2 PU=S

Kód:

040149200050035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040149200050040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149200050045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 4014 A 2 M 5 x 50 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 55 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 60 A 2 PU=S

Kód:

040149200050050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040149200050055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149200050060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 4014 A 2 M 5 x 70 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 80 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 5 x 90 A 2 PU=S

Kód:

040149200050070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149200050080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040149200050090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 A 2 M 5 x 100 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 30 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 35 A 2 PU=S

Kód:

040149200050100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040149200060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040149200060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 40 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 45 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 50 A 2 PU=S

Kód:

040149200060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149200060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040149200060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 55 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 65 A 2 PU=S

Kód:

040149200060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149200060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040149200060065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 70 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 75 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 80 A 2 PU=S

Kód:

040149200060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149200060075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040149200060080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 85 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 90 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 100 A 2 PU=S

Kód:

040149200060085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040149200060090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040149200060100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 110 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 120 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 130 A 2 PU=S

Kód:

040149200060110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040149200060120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040149200060130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 140 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 150 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 160 A 2 PU=S

Kód:

040149200060140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040149200060150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040149200060160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

ISO 4014 A 2 M 6 x 170 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 6 x 180 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 35 A 2 PU=S

Kód:

040149200060170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040149200060180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040149200080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 45 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 50 A 2 PU=S

Kód:

040149200080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149200080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040149200080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 55 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 60 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 65 A 2 PU=S

Kód:

040149200080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149200080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040149200080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 70 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 75 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 80 A 2 PU=S

Kód:

040149200080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149200080075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040149200080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 85 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 90 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 100 A 2 PU=S

Kód:

040149200080085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040149200080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040149200080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 110 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 120 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 130 A 2 PU=S

Kód:

040149200080110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040149200080120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040149200080130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 140 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 150 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 160 A 2 PU=S

Kód:

040149200080140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040149200080150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040149200080160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 170 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 180 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 190 A 2 PU=S

Kód:

040149200080170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040149200080180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040149200080190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

ISO 4014 A 2 M 8 x 200 A 2 PU=S

ISO 4014 A 2 M 8 x 220 A 2 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 30 A 4 PU=S

Kód:

040149200080200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

040149200080220

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

040149400050030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 4014 A 4 M 5 x 35 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 40 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 45 A 4 PU=S

Kód:

040149400050035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040149400050040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149400050045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 4014 A 4 M 5 x 50 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 55 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 60 A 4 PU=S

Kód:

040149400050050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040149400050055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149400050060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 4014 A 4 M 5 x 70 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 80 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 5 x 90 A 4 PU=S

Kód:

040149400050070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149400050080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040149400050090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 A 4 M 5 x 100 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 30 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 35 A 4 PU=S

Kód:

040149400050100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040149400060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040149400060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 40 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 45 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 50 A 4 PU=S

Kód:

040149400060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149400060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040149400060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 55 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 65 A 4 PU=S

Kód:

040149400060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149400060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040149400060065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 70 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 80 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 90 A 4 PU=S

Kód:

040149400060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149400060080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040149400060090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 100 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 110 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 120 A 4 PU=S

Kód:

040149400060100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040149400060110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040149400060120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

120 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 130 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 140 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 150 A 4 PU=S

Kód:

040149400060130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040149400060140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040149400060150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

150 mm

ISO 4014 A 4 M 6 x 160 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 6 x 170 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 35 A 4 PU=S

Kód:

040149400060160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

040149400060170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040149400080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 45 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 50 A 4 PU=S

Kód:

040149400080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040149400080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040149400080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 55 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 60 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 65 A 4 PU=S

Kód:

040149400080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040149400080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040149400080065

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 70 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 75 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 80 A 4 PU=S

Kód:

040149400080070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040149400080075

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040149400080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 85 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 90 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 100 A 4 PU=S

Kód:

040149400080085

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

85 mm

Kód:

040149400080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040149400080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 110 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 120 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 130 A 4 PU=S

Kód:

040149400080110

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040149400080120

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040149400080130

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 140 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 150 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 160 A 4 PU=S

Kód:

040149400080140

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040149400080150

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040149400080160

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 170 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 180 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 190 A 4 PU=S

Kód:

040149400080170

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

170 mm

Kód:

040149400080180

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

180 mm

Kód:

040149400080190

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

190 mm

ISO 4014 A 4 M 8 x 200 A 4 PU=S

ISO 4014 A 4 M 8 x 220 A 4 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 16 PU=S

Kód:

040149400080200

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

040149400080220

Norma:

ISO 04014

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

220 mm

Kód:

040164000050016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 30 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 30 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009315040060030

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009315040060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009315040060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009315040060040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009315040060045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009315040060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009315040060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009315040060055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 6 x 70 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009315040060060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009315040060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 931 5.6 M 6 x 70 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040060070

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009315040080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009315040080035

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009315040080040

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009315040080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080045

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009315040080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009315040080050

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009315040080055

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009315040080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 80 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 80 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080060

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009315040080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009315040080080

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 90 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 90 ADW 7/TRD 106 PU=S

DIN 931 5.6 M 8 x 100 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009315040080090

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

009315040080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 931 5.6 M 8 x 100 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 30 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 30 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

009315040080100

Norma:

DIN 00931

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040145040060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040145040060030

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 4014 5.6 M 6 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040145040060035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040145040060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 5.6 M 6 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040060040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040145040060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040145040060045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 4014 5.6 M 6 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040145040060050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040145040060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 5.6 M 6 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040060055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040145040060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040145040060060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 4014 5.6 M 6 x 70 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 6 x 70 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040145040060070

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040145040080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 35 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 40 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040080035

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040145040080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040145040080040

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 45 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040145040080045

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040145040080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 50 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 55 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040080050

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040145040080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040145040080055

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 60 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 80 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040145040080060

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040145040080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 80 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 90 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 90 ADW 7/TRD 106 PU=S

Kód:

040145040080080

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040145040080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040145040080090

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4014 5.6 M 8 x 100 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4014 5.6 M 8 x 100 ADW 7/TRD 106 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 20 PU=S

Kód:

040145040080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5-2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040145040080100

Norma:

ISO 04014

Materiál:

5.6/5.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040164000050020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 4016 nut steel M 5 x 25 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 30 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 35 PU=S

Kód:

040164000050025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040164000050030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040164000050035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4016 nut steel M 5 x 40 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 50 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 80 PU=S

Kód:

040164000050040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040164000050050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040164000050080

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 16 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 20 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 25 PU=S

Kód:

040164000060016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

040164000060020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

040164000060025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 30 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 35 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 40 PU=S

Kód:

040164000060030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040164000060035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040164000060040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 45 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 50 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 55 PU=S

Kód:

040164000060045

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040164000060050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040164000060055

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 60 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 65 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 70 PU=S

Kód:

040164000060060

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040164000060065

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040164000060070

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 75 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 80 PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 90 PU=S

Kód:

040164000060075

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040164000060080

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040164000060090

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 100 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 16 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 20 PU=S

Kód:

040164000060100

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040164000080016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

040164000080020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 25 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 30 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 35 PU=S

Kód:

040164000080025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040164000080030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040164000080035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 40 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 45 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 50 PU=S

Kód:

040164000080040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040164000080045

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040164000080050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 55 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 60 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 65 PU=S

Kód:

040164000080055

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040164000080060

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040164000080065

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 70 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 75 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 80 PU=S

Kód:

040164000080070

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040164000080075

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040164000080080

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 90 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 100 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 110 PU=S

Kód:

040164000080090

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040164000080100

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040164000080110

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 120 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 130 PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 140 PU=S

Kód:

040164000080120

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

Kód:

040164000080130

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040164000080140

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 150 PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164000080150

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

040164100050016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

040164100050020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ISO 4016 nut steel M 5 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100050025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040164100050030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040164100050035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

ISO 4016 nut steel M 5 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100050040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040164100050045

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040164100050050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

ISO 4016 nut steel M 5 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 5 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100050055

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040164100050060

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040164100050070

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060010

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

040164100060012

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

040164100060016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

040164100060025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

040164100060030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040164100060040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

040164100060045

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040164100060055

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

040164100060060

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060065

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040164100060070

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

040164100060075

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

75 mm

ISO 4016 nut steel M 6 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 6 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100060080

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040164100060090

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

90 mm

Kód:

040164100060100

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

100 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080016

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

040164100080020

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

040164100080025

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 30 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 35 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080030

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

040164100080035

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

040164100080040

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 45 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 50 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 55 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080045

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

040164100080050

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

040164100080055

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 60 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 65 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 70 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080060

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

040164100080065

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

040164100080070

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 75 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 80 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 90 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080075

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

75 mm

Kód:

040164100080080

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

040164100080090

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

90 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 100 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 110 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 120 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080100

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

040164100080110

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

110 mm

Kód:

040164100080120

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

120 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 130 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 140 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 4016 nut steel M 8 x 150 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

040164100080130

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

130 mm

Kód:

040164100080140

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

140 mm

Kód:

040164100080150

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

150 mm

ISO 4016 nut steel M 8 x 160 zinc plated gal Zn PU=S

ISO 8765 8.8 M 8 x 1 x 35 PU=S

ISO 8765 8.8 M 8 x 1 x 40 PU=S

Kód:

040164100080160

Norma:

ISO 04016

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

160 mm

Kód:

087658000080035

Norma:

ISO 08765

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

087658000080040

Norma:

ISO 08765

Materiál:

8.8

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.