czech   english   deutsch

Grub screws

DIN 417 14 H M 3 x 5 PU=S

DIN 417 14 H M 3 x 6 PU=S

DIN 417 14 H M 3 x 8 PU=S

Kód:

004170000030005

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

004170000030006

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004170000030008

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 417 14 H M 3 x 10 PU=S

DIN 417 14 H M 3 x 12 PU=S

DIN 417 14 H M 4 x 5 PU=S

Kód:

004170000030010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004170000030012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004170000040005

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 417 14 H M 4 x 6 PU=S

DIN 417 14 H M 4 x 8 PU=S

DIN 417 14 H M 4 x 10 PU=S

Kód:

004170000040006

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004170000040008

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004170000040010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 417 14 H M 4 x 12 PU=S

DIN 417 14 H M 4 x 16 PU=S

DIN 417 14 H M 5 x 8 PU=S

Kód:

004170000040012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004170000040016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004170000050008

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 417 14 H M 5 x 10 PU=S

DIN 417 14 H M 5 x 12 PU=S

DIN 417 14 H M 5 x 16 PU=S

Kód:

004170000050010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004170000050012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004170000050016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 417 14 H M 5 x 20 PU=S

DIN 417 14 H M 5 x 25 PU=S

DIN 417 14 H M 6 x 8 PU=S

Kód:

004170000050020

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004170000050025

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004170000060008

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 417 14 H M 6 x 10 PU=S

DIN 417 14 H M 6 x 12 PU=S

DIN 417 14 H M 6 x 16 PU=S

Kód:

004170000060010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004170000060012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004170000060016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 417 14 H M 6 x 20 PU=S

DIN 417 14 H M 6 x 25 PU=S

DIN 417 14 H M 6 x 30 PU=S

Kód:

004170000060020

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004170000060025

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004170000060030

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 417 14 H M 6 x 40 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 10 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 12 PU=S

Kód:

004170000060040

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

004170000080010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004170000080012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 417 14 H M 8 x 16 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 20 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 25 PU=S

Kód:

004170000080016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004170000080020

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004170000080025

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 417 14 H M 8 x 30 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 35 PU=S

DIN 417 14 H M 8 x 40 PU=S

Kód:

004170000080030

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

004170000080035

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

004170000080040

Norma:

DIN 00417

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 417 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S

DIN 417 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 417 1.4305 M 6 x 8 stainless A 1 PU=S

Kód:

004179100040010

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004179100050012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004179100060008

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 417 1.4305 M 6 x 12 stainless A 1 PU=S

DIN 417 1.4305 M 6 x 16 stainless A 1 PU=S

DIN 417 1.4305 M 8 x 16 stainless A 1 PU=S

Kód:

004179100060012

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004179100060016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004179100080016

Norma:

DIN 00417

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 438 14 H M 3 x 3 PU=S

DIN 438 14 H M 3 x 4 PU=S

DIN 438 14 H M 3 x 5 PU=S

Kód:

004380000030003

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

004380000030004

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

004380000030005

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 438 14 H M 3 x 6 PU=S

DIN 438 14 H M 3 x 8 PU=S

DIN 438 14 H M 3 x 10 PU=S

Kód:

004380000030006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004380000030008

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004380000030010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 438 14 H M 4 x 4 PU=S

DIN 438 14 H M 4 x 5 PU=S

DIN 438 14 H M 4 x 6 PU=S

Kód:

004380000040004

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

004380000040005

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

004380000040006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 438 14 H M 4 x 8 PU=S

DIN 438 14 H M 4 x 12 PU=S

DIN 438 14 H M 5 x 5 PU=S

Kód:

004380000040008

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004380000040012

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004380000050005

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 438 14 H M 5 x 6 PU=S

DIN 438 14 H M 5 x 8 PU=S

DIN 438 14 H M 5 x 10 PU=S

Kód:

004380000050006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004380000050008

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004380000050010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 438 14 H M 5 x 12 PU=S

DIN 438 14 H M 5 x 16 PU=S

DIN 438 14 H M 5 x 20 PU=S

Kód:

004380000050012

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004380000050016

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004380000050020

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 438 14 H M 6 x 6 PU=S

DIN 438 14 H M 6 x 8 PU=S

DIN 438 14 H M 6 x 10 PU=S

Kód:

004380000060006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004380000060008

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004380000060010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 438 14 H M 6 x 12 PU=S

DIN 438 14 H M 6 x 16 PU=S

DIN 438 14 H M 6 x 20 PU=S

Kód:

004380000060012

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004380000060016

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

004380000060020

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 438 14 H M 8 x 10 PU=S

DIN 438 14 H M 8 x 12 PU=S

DIN 438 14 H M 8 x 16 PU=S

Kód:

004380000080010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

004380000080012

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

004380000080016

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 438 14 H M 8 x 20 PU=S

DIN 438 14 H M 8 x 25 PU=S

DIN 438 14 H M 8 x 30 PU=S

Kód:

004380000080020

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

004380000080025

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

004380000080030

Norma:

DIN 00438

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 438 1.4305 M 3 x 3 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 3 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S

Kód:

004389100030003

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

3 mm

Kód:

004389100030005

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

004389100030006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 438 1.4305 M 4 x 4 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 4 x 8 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

004389100040004

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

004389100040008

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

004389100040010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 438 1.4305 M 5 x 5 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 5 x 6 stainless A 1 PU=S

DIN 438 1.4305 M 6 x 10 stainless A 1 PU=S

Kód:

004389100050005

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

004389100050006

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

004389100060010

Norma:

DIN 00438

Materiál:

A1-1.4305

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.