czech   english   deutsch

Open end blind rivets

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 5 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 6 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 8 PU=S

Kód:

884010000030005

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

884010000030006

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884010000030008

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 12 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 16 PU=S

Kód:

884010000030010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884010000030012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884010000030016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 18 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3 x 20 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 6 PU=S

Kód:

884010000030018

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884010000030020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884010000032006

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 8 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 10 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 12 PU=S

Kód:

884010000032008

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884010000032010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884010000032012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 16 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 3,2 x 18 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 6 PU=S

Kód:

884010000032016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884010000032018

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884010000040006

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 10 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 12 PU=S

Kód:

884010000040008

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884010000040010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884010000040012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 18 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 20 PU=S

Kód:

884010000040016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884010000040018

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884010000040020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4 x 25 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 8 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 10 PU=S

Kód:

884010000040025

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884010000048008

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884010000048010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 12 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 16 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 20 PU=S

Kód:

884010000048012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884010000048016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884010000048020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

20 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 4,8 x 25 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 8 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 10 PU=S

Kód:

884010000048025

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884010000050008

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884010000050010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 12 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 14 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 16 PU=S

Kód:

884010000050012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884010000050014

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884010000050016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 18 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 20 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 25 PU=S

Kód:

884010000050018

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884010000050020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884010000050025

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 30 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 35 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 40 PU=S

Kód:

884010000050030

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884010000050035

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884010000050040

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 45 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 5 x 50 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 10 PU=S

Kód:

884010000050045

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

884010000050050

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

884010000060010

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 12 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 14 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 16 PU=S

Kód:

884010000060012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884010000060014

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884010000060016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 20 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6 x 25 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6,4 x 12 PU=S

Kód:

884010000060020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884010000060025

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884010000064012

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

12 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6,4 x 16 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6,4 x 18 PU=S

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6,4 x 20 PU=S

Kód:

884010000064016

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884010000064018

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884010000064020

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

20 mm

ART 88401 blind rivets st. ZP flat head A 6,4 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 2,4 x 4 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 2,4 x 6 PU=S

Kód:

884010000064025

Norma:

ART 88401

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000024004

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,4 mm

Délka:

4 mm

Kód:

884020000024006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,4 mm

Délka:

6 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 2,4 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 4 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 5 PU=S

Kód:

884020000024008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,4 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000030004

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

884020000030005

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 6 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 7 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 8 PU=S

Kód:

884020000030006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884020000030007

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

7 mm

Kód:

884020000030008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 12 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 14 PU=S

Kód:

884020000030010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884020000030012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884020000030014

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 16 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 18 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 20 PU=S

Kód:

884020000030016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884020000030018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884020000030020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3 x 30 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 4 (4,5) PU=S

Kód:

884020000030025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000030030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884020000032004

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

4 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 6 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 10 PU=S

Kód:

884020000032006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884020000032008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000032010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 12 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 14 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 16 PU=S

Kód:

884020000032012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884020000032014

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884020000032016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 18 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 20 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 3,2 x 25 PU=S

Kód:

884020000032018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884020000032020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884020000032025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

25 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 5 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 6 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 7 PU=S

Kód:

884020000040005

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

884020000040006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884020000040007

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

7 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 10 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 12 PU=S

Kód:

884020000040008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000040010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884020000040012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 14 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 18 PU=S

Kód:

884020000040014

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884020000040016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884020000040018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 20 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 30 PU=S

Kód:

884020000040020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884020000040025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000040030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 35 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4 x 40 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 6 PU=S

Kód:

884020000040035

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884020000040040

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

884020000048006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

6 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 10 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 12 PU=S

Kód:

884020000048008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000048010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884020000048012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

12 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 14 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 16 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 18 PU=S

Kód:

884020000048014

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884020000048016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884020000048018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

18 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 20 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 4,8 x 30 PU=S

Kód:

884020000048020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884020000048025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000048030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

30 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 6 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 10 PU=S

Kód:

884020000050006

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884020000050008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000050010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 12 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 14 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 16 PU=S

Kód:

884020000050012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884020000050014

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884020000050016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 18 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 20 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 25 PU=S

Kód:

884020000050018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884020000050020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884020000050025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 30 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 35 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 40 PU=S

Kód:

884020000050030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884020000050035

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884020000050040

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 45 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 50 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 60 PU=S

Kód:

884020000050045

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

884020000050050

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

884020000050060

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 5 x 70 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 8 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 10 PU=S

Kód:

884020000050070

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

884020000060008

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884020000060010

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 12 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 16 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 18 PU=S

Kód:

884020000060012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884020000060016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884020000060018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 20 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 30 PU=S

Kód:

884020000060020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884020000060025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000060030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 35 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6 x 40 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 12 PU=S

Kód:

884020000060035

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884020000060040

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

884020000064012

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

12 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 16 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 18 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 20 PU=S

Kód:

884020000064016

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884020000064018

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884020000064020

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

20 mm

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 25 PU=S

ART 88402 blind rivets Al/st. ZP flat head A 6,4 x 30 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 4 PU=S

Kód:

884020000064025

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884020000064030

Norma:

ART 88402

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884030000030004

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 6 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 10 PU=S

Kód:

884030000030006

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884030000030008

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884030000030010

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 12 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 3 x 16 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 6 PU=S

Kód:

884030000030012

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884030000030016

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884030000040006

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 10 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 12 PU=S

Kód:

884030000040008

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884030000040010

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884030000040012

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 14 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 18 PU=S

Kód:

884030000040014

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884030000040016

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884030000040018

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 20 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 4 x 25 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 6 PU=S

Kód:

884030000040020

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884030000040025

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884030000050006

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 8 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 10 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 12 PU=S

Kód:

884030000050008

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884030000050010

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884030000050012

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 14 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 16 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 18 PU=S

Kód:

884030000050014

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884030000050016

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884030000050018

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 20 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 25 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 30 PU=S

Kód:

884030000050020

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884030000050025

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884030000050030

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 35 PU=S

ART 88403 blind rivets Al/A 2 flat head A 5 x 40 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 6 PU=S

Kód:

884030000050035

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884030000050040

Norma:

ART 88403

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

884040000030006

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 12 PU=S

Kód:

884040000030008

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884040000030010

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884040000030012

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 14 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3 x 16 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 6 PU=S

Kód:

884040000030014

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884040000030016

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884040000032006

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 8 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 10 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 12 PU=S

Kód:

884040000032008

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884040000032010

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884040000032012

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 14 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 3,2 x 16 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 6 PU=S

Kód:

884040000032014

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884040000032016

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884040000040006

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 10 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 12 PU=S

Kód:

884040000040008

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884040000040010

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884040000040012

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 14 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 20 PU=S

Kód:

884040000040014

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884040000040016

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884040000040020

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4 x 25 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 8 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 10 PU=S

Kód:

884040000040025

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884040000048008

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884040000048010

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 12 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 14 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 16 PU=S

Kód:

884040000048012

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884040000048014

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884040000048016

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 4,8 x 20 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 8 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 10 PU=S

Kód:

884040000048020

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884040000050008

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884040000050010

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 12 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 14 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 16 PU=S

Kód:

884040000050012

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884040000050014

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884040000050016

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 20 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 25 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 30 PU=S

Kód:

884040000050020

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884040000050025

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884040000050030

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 35 PU=S

ART 88404 blind rivets A 2/A 2 flat head A 5 x 40 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 3 x 6 PU=S

Kód:

884040000050035

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884040000050040

Norma:

ART 88404

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

884050000030006

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 3,2 x 10 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 4 x 6 PU=S

Kód:

884050000030008

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884050000032010

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884050000040006

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 4 x 10 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 4 x 12 PU=S

Kód:

884050000040008

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884050000040010

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884050000040012

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 5 x 8 PU=S

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 5 x 10 PU=S

Kód:

884050000040016

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884050000050008

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884050000050010

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88405 blind rivets A 2/st. ZP flat head A 5 x 12 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 3 x 4 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 3 x 6 PU=S

Kód:

884050000050012

Norma:

ART 88405

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884060000030004

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

884060000030006

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 3 x 12 PU=S

Kód:

884060000030008

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884060000030010

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884060000030012

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 4 x 6 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 4 x 10 PU=S

Kód:

884060000040006

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884060000040008

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884060000040010

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88406 blind rivets Cu/st. ZP flat head A 4 x 12 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 3 x 4 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 3 x 6 PU=S

Kód:

884060000040012

Norma:

ART 88406

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884070000030004

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

884070000030006

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 3 x 12 PU=S

Kód:

884070000030008

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884070000030010

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884070000030012

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 4 x 6 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 4 x 10 PU=S

Kód:

884070000040006

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884070000040008

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884070000040010

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88407 blind rivets Cu/bronze flat head A 4 x 12 PU=S

ART 88408 blind rivets plastic flat head 4 x 8 PU=S

ART 88408 blind rivets plastic flat head 4 x 12 PU=S

Kód:

884070000040012

Norma:

ART 88407

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884080000040008

Norma:

ART 88408

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884080000040012

Norma:

ART 88408

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88408 blind rivets plastic flat head 5 x 8 PU=S

ART 88408 blind rivets plastic flat head 5 x 12 PU=S

ART 88408 blind rivets plastic flat head 6 x 12 PU=S

Kód:

884080000050008

Norma:

ART 88408

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884080000050012

Norma:

ART 88408

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884080000060012

Norma:

ART 88408

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 3,2 x 6,1 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 3,2 x 7,6 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 3,2 x 9,2 PU=S

Kód:

884100000032006

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884100000032007

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

7 mm

Kód:

884100000032009

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

9 mm

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 3,2 x 12,3 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 3,2 x 15,5 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4 x 6,6 PU=S

Kód:

884100000032012

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884100000032015

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

15 mm

Kód:

884100000040006

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4 x 9,8 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4 x 12,9 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4 x 16,1 PU=S

Kód:

884100000040009

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

9 mm

Kód:

884100000040012

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884100000040016

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4,8 x 7,2 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4,8 x 10,3 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4,8 x 13,5 PU=S

Kód:

884100000048007

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

7 mm

Kód:

884100000048010

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884100000048013

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4,8 x 16,7 PU=S

ART 88410 blind rivets Alu/Alu mandril flat head 4,8 x 19,9 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 3 x 6 PU=S

Kód:

884100000048016

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884100000048019

Norma:

ART 88410

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

884110000030006

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 3 x 8 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 3 x 10 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 3 x 12 PU=S

Kód:

884110000030008

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884110000030010

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884110000030012

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 6 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 8 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 10 PU=S

Kód:

884110000040006

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884110000040008

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884110000040010

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 12 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 16 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 4 x 20 PU=S

Kód:

884110000040012

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884110000040016

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884110000040020

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 8 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 10 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 12 PU=S

Kód:

884110000050008

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884110000050010

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884110000050012

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 14 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 16 PU=S

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 20 PU=S

Kód:

884110000050014

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884110000050016

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884110000050020

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88411 blind rivets st. ZP CSK head B 5 x 25 PU=S

ART 88411 blind rivets A 2/A 2 CSK head B 5 x 8 PU=S

ART 88411 blind rivets A 2/A 2 CSK head B 5 x 10 PU=S

Kód:

884110000050025

Norma:

ART 88411

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884119200050008

Norma:

ART 88411

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884119200050010

Norma:

ART 88411

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88411 blind rivets A 2/A 2 CSK head B 5 x 12 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 4 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 6 PU=S

Kód:

884119200050012

Norma:

ART 88411

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884120000030004

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

884120000030006

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 8 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 10 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 12 PU=S

Kód:

884120000030008

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884120000030010

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884120000030012

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 3 x 16 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 6 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 8 PU=S

Kód:

884120000030016

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884120000040006

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884120000040008

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 10 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 12 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 16 PU=S

Kód:

884120000040010

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884120000040012

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884120000040016

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 18 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 4 x 20 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 8 PU=S

Kód:

884120000040018

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884120000040020

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884120000050008

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 10 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 12 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 16 PU=S

Kód:

884120000050010

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884120000050012

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884120000050016

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 18 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 20 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 25 PU=S

Kód:

884120000050018

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884120000050020

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884120000050025

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 30 PU=S

ART 88412 blind rivets Alu/st. ZP CSK head B 5 x 35 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 3 x 6 PU=S

Kód:

884120000050030

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884120000050035

Norma:

ART 88412

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

884150000030006

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 3 x 8 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 3 x 10 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 3 x 12 PU=S

Kód:

884150000030008

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884150000030010

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884150000030012

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 4 x 6 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 4 x 8 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 4 x 10 PU=S

Kód:

884150000040006

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884150000040008

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884150000040010

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 4 x 12 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 4 x 16 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 5 x 8 PU=S

Kód:

884150000040012

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884150000040016

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884150000050008

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 5 x 10 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 5 x 12 PU=S

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 5 x 16 PU=S

Kód:

884150000050010

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884150000050012

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884150000050016

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88415 blind rivets A 4/A 4 flat head A 5 x 20 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 3,2 x 10 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 3,2 x 16 PU=S

Kód:

884150000050020

Norma:

ART 88415

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884190000032010

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884190000032016

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4 x 8 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4 x 12 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4 x 16 PU=S

Kód:

884190000040008

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884190000040012

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884190000040016

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4,8 x 10 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4,8 x 14 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4,8 x 18 PU=S

Kód:

884190000048010

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884190000048014

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884190000048018

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

18 mm

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4,8 x 20 PU=S

ART 88419 blind rivet fluted Alu/st. ZP 4,8 x 25 PU=S

ART 88421 blind rivets threaded st. ZP 3 x 6 / M 5 x 10 PU=S

Kód:

884190000048020

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884190000048025

Norma:

ART 88419

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884210000030006

Norma:

ART 88421

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

ART 88421 blind rivets threaded st. ZP 3 x 9 / M 5 x 15 PU=S

ART 88421 blind rivets threaded st. ZP 4 x 5 / M 6 x 10 PU=S

ART 88421 blind rivets threaded st. ZP 4 x 8 / M 6 x 15 PU=S

Kód:

884210000030009

Norma:

ART 88421

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

9 mm

Kód:

884210000040005

Norma:

ART 88421

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

884210000040008

Norma:

ART 88421

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 3,2 x 8 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 3,2 x 16 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 8 PU=S

Kód:

884220000032008

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884220000032016

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884220000040008

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 10 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 12 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 14 PU=S

Kód:

884220000040010

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884220000040012

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884220000040014

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 16 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 18 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4 x 20 PU=S

Kód:

884220000040016

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884220000040018

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884220000040020

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 10 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 12 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 14 PU=S

Kód:

884220000048010

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884220000048012

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884220000048014

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

14 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 16 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 18 PU=S

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 20 PU=S

Kód:

884220000048016

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884220000048018

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

18 mm

Kód:

884220000048020

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

20 mm

ART 88422 Blind rivets peel Alu/st. ZP 4,8 x 25 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP 3,2 x 8 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP 4 x 13 PU=S

Kód:

884220000048025

Norma:

ART 88422

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884740100032008

Norma:

ART 88474

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884740100040013

Norma:

ART 88474

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP 4,8 x 17 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP K 12 4 x 10 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP K 12 4 x 13 PU=S

Kód:

884740100048017

Norma:

ART 88474

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

17 mm

Kód:

884750100040010

Norma:

ART 88475

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884750100040013

Norma:

ART 88475

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet st./st. ZP K 16 4,8 x 15 PU=S

ART 88476 MEGA GRIP blind rivets st. ZP pan head 4,8 x 10,5 PU=S

ART 88476 MEGA GRIP blind rivets st. ZP pan head 4,8 x 14,5 PU=S

Kód:

884750100048015

Norma:

ART 88475

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

15 mm

Kód:

884760100048010

Norma:

ART 88476

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884760100048014

Norma:

ART 88476

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

14 mm

ART 88476 MEGA GRIP blind rivets st. ZP pan head 6,4 x 14,1 PU=S

ART 88476 MEGA GRIP blind rivets st. ZP pan head 6,4 x 20,5 PU=S

ART 88477 MEGA GRIP blind rivets st. ZP CSK head 6,4 x 14,1 PU=S

Kód:

884760100064014

Norma:

ART 88476

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884760100064020

Norma:

ART 88476

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884770100064014

Norma:

ART 88477

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

14 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 8 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 10 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 12 PU=S

Kód:

884090050050008

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884090050050010

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884090050050012

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 14 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 16 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 18 PU=S

Kód:

884090050050014

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

884090050050016

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884090050050018

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

18 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 20 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 25 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 11 5 x 30 PU=S

Kód:

884090050050020

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884090050050025

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884090050050030

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

ART 88413 blind rivets st. ZP flat head K 16 4,8 x 10,3 PU=S

ART 88413 blind rivets st. ZP flat head K 16 4,8 x 13,5 PU=S

ART 88413 blind rivets st. ZP flat head K 16 4,8 x 16,7 PU=S

Kód:

884130050048010

Norma:

ART 88413

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884130050048013

Norma:

ART 88413

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

884130050048016

Norma:

ART 88413

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

ART 88413 blind rivets st. ZP flat head K 16 4,8 x 19,9 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 16 4,8 x 10,3 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 16 4,8 x 13,5 PU=S

Kód:

884130050048019

Norma:

ART 88413

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

884140050048010

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884140050048013

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 16 4,8 x 16,7 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 16 4,8 x 19,9 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 16 4,8 x 23 PU=S

Kód:

884140050048016

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884140050048019

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

884140050048023

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

23 mm

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 14 A 5 x 10 PU=S

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 14 A 5 x 12 PU=S

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 14 A 5 x 16 PU=S

Kód:

884160050050010

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884160050050012

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884160050050016

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 14 A 5 x 20 PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 8 Alu lacquered brown/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 10 Alu lacquered brown/st. ZP PU=S

Kód:

884160050050020

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884170050040008

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884170050040010

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88417 blind rivets 4 x 12 Alu lacquered brown/st. ZP PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 6 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 8 PU=S

Kód:

884170050040012

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884090060040006

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884090060040008

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 10 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 12 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 16 PU=S

Kód:

884090060040010

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884090060040012

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884090060040016

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 12 4 x 20 PU=S

ART 88417 blind rivets 3 x 6 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 3 x 8 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

Kód:

884090060040020

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

884170060030006

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884170060030008

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

ART 88417 blind rivets 4 x 6 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 8 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 10 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

Kód:

884170060040006

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884170060040008

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884170060040010

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88417 blind rivets 4 x 12 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 5 x 10 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 5 x 12 Alu lacquered black/st. ZP PU=S

Kód:

884170060040012

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884170060050010

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884170060050012

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 9,5 3,2 x 6 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 9,5 3,2 x 8 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 9,5 3,2 x 10 PU=S

Kód:

884090040032006

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

884090040032008

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884090040032010

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 9,5 3,2 x 12 PU=S

ART 88409 blind rivets Alu/st. ZP flat head K 9,5 3,2 x 16 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 9,5 3,2 x 6,1 PU=S

Kód:

884090040032012

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884090040032016

Norma:

ART 88409

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884140040032006

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

6 mm

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 9,5 3,2 x 9,2 PU=S

ART 88414 blind rivets Alu/Alu flat head K 9,5 3,2 x 12,3 PU=S

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 11 A 5 x 10 PU=S

Kód:

884140040032009

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

884140040032012

Norma:

ART 88414

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884160040050010

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 11 A 5 x 12 PU=S

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 11 A 5 x 16 PU=S

ART 88416 blind rivets Alu/A 2 flat head K 11 A 5 x 20 PU=S

Kód:

884160040050012

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884160040050016

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

884160040050020

Norma:

ART 88416

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

ART 88417 blind rivets 3 x 8 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 8 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 4 x 10 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

Kód:

884170040030008

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884170040040008

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884170040040010

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

ART 88417 blind rivets 4 x 12 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 5 x 10 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

ART 88417 blind rivets 5 x 12 Alu lacquered white/st. ZP PU=S

Kód:

884170040040012

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

884170040050010

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884170040050012

Norma:

ART 88417

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 3,2 x 8 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 3,2 x 9,5 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 3,2 x 11 PU=S

Kód:

884740040032008

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

Kód:

884740040032009

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

884740040032011

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

11 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4 x 10 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4 x 13 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4 x 17 PU=S

Kód:

884740040040010

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884740040040013

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

884740040040017

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4,8 x 10 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4,8 x 15 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP 4,8 x 17 PU=S

Kód:

884740040048010

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884740040048015

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

15 mm

Kód:

884740040048017

Norma:

ART 88474

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

17 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 3,2 x 11 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 4 x 10 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 4,8 x 15 PU=S

Kód:

884747040032011

Norma:

ART 88474

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

11 mm

Kód:

884747040040010

Norma:

ART 88474

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884747040048015

Norma:

ART 88474

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

15 mm

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 4,8 x 25 PU=S

ART 88474 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 4,8 x 30 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 9,5 3,2 x 8 PU=S

Kód:

884747040048025

Norma:

ART 88474

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884747040048030

Norma:

ART 88474

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

30 mm

Kód:

884750040032008

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

8 mm

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 12 4 x 10 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 12 4 x 13 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 12 4 x 17 PU=S

Kód:

884750040040010

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884750040040013

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

884750040040017

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

17 mm

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 16 4,8 x 10 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 16 4,8 x 15 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/st. ZP K 16 4,8 x 17 PU=S

Kód:

884750040048010

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884750040048015

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

15 mm

Kód:

884750040048017

Norma:

ART 88475

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

17 mm

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 12 4 x 13 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 16 4,8 x 10 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 16 4,8 x 15 PU=S

Kód:

884757040040013

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

13 mm

Kód:

884757040048010

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

884757040048015

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

15 mm

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 16 4,8 x 17 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 16 4,8 x 25 PU=S

ART 88475 PolyGrip Multigrip blind rivet Alu/A 2 K 16 4,8 x 30 PU=S

Kód:

884757040048017

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

17 mm

Kód:

884757040048025

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

884757040048030

Norma:

ART 88475

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

30 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.