czech   english   deutsch

Raised CSK head screws

DIN 966 4.8 M 3 x 6 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 8 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 10 -H PU=S

Kód:

009664040030006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009664040030008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009664040030010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 4.8 M 3 x 12 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 16 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 6 -H PU=S

Kód:

009664040030012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009664040030016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664040040006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 8 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 10 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 12 -H PU=S

Kód:

009664040040008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009664040040010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009664040040012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 16 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 20 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 10 -H PU=S

Kód:

009664040040016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664040040020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664040050010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 12 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 16 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 20 -H PU=S

Kód:

009664040050012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009664040050016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664040050020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 25 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 30 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 12 -H PU=S

Kód:

009664040050025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009664040050030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009664040060012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 16 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 20 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 25 -H PU=S

Kód:

009664040060016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664040060020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664040060025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 30 -H PU=S

DIN 966 4.8 M 2,5 x 5 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 2,5 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664040060030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009664140025005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009664140025006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 966 4.8 M 2,5 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 2,5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 5 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140025008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009664140025010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009664140030005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 966 4.8 M 3 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140030006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009664140030008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009664140030010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 4.8 M 3 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140030012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009664140030016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664140030020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 4.8 M 3 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 3 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140030025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009664140030030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009664140030035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 4.8 M 3 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 6 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140030040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009664140040006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009664140040008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140040010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009664140040012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009664140040016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140040020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664140040025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009664140040030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 45 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140040035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009664140040040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009664140040045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 4.8 M 4 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 4 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 8 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140040050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009664140040060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009664140050008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140050010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009664140050012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009664140050016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140050020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664140050025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009664140050030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 45 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140050035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009664140050040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009664140050045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 5 x 70 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140050050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009664140050060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009664140050070

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 966 4.8 M 5 x 80 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 12 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140050080

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009664140060010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009664140060012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140060016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009664140060020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664140060025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140060030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009664140060035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009664140060040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 45 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140060045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009664140060050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009664140060060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 966 4.8 M 6 x 70 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 6 x 80 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 16 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140060070

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009664140060080

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009664140080016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 4.8 M 8 x 20 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 30 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140080020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009664140080025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009664140080030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 4.8 M 8 x 35 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 45 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140080035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009664140080040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009664140080045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 4.8 M 8 x 50 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 4.8 M 8 x 70 -H zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

009664140080050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009664140080060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009664140080070

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 966 4.8 M 8 x 80 -H zinc plated gal Zn PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 3 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 4 -H A 2 PU=S

Kód:

009664140080080

Norma:

DIN 00966

Materiál:

4.6/4.8

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009669240025003

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009669240025004

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 966 A 2 M 2,5 x 5 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 6 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 8 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240025005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009669240025006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669240025008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 966 A 2 M 2,5 x 10 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 12 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 16 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240025010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009669240025012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669240025016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 A 2 M 2,5 x 20 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 2,5 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 4 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240025020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009669240025025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240030004

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 966 A 2 M 3 x 5 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 6 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 8 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240030005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009669240030006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669240030008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 966 A 2 M 3 x 10 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 16 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 18 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240030010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009669240030016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669240030018

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

18 mm

DIN 966 A 2 M 3 x 20 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 30 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240030020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009669240030025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240030030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 A 2 M 3 x 35 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 40 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 3 x 45 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240030035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009669240030040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669240030045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 A 2 M 3 x 50 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 5 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 6 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240030050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009669240040005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

009669240040006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 966 A 2 M 4 x 8 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 10 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 12 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240040008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669240040010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009669240040012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 966 A 2 M 4 x 14 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 16 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 20 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240040014

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

14 mm

Kód:

009669240040016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669240040020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 2 M 4 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 30 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 35 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240040025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240040030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669240040035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 A 2 M 4 x 40 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 45 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 4 x 50 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240040040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669240040045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009669240040050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 6 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 8 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 10 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669240050008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669240050010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 12 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 16 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 20 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669240050016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669240050020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 30 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 35 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240050030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669240050035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 40 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 45 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 50 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669240050045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009669240050050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 55 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 60 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 5 x 70 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050055

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009669240050060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009669240050070

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

70 mm

DIN 966 A 2 M 5 x 80 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 8 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 10 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240050080

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

009669240060008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669240060010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 2 M 6 x 12 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 16 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 20 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240060012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669240060016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669240060020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 2 M 6 x 22 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 30 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240060022

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

009669240060025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240060030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 A 2 M 6 x 35 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 40 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 45 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240060035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009669240060040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669240060045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 A 2 M 6 x 50 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 55 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 60 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240060050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009669240060055

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009669240060060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 966 A 2 M 6 x 65 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 70 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 6 x 80 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240060065

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

65 mm

Kód:

009669240060070

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

70 mm

Kód:

009669240060080

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 966 A 2 M 8 x 10 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 12 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 16 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240080010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009669240080012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669240080016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 A 2 M 8 x 20 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 25 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 30 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240080020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009669240080025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669240080030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 A 2 M 8 x 35 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 40 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 45 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240080035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009669240080040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669240080045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 A 2 M 8 x 50 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 55 -H A 2 PU=S

DIN 966 A 2 M 8 x 60 -H A 2 PU=S

Kód:

009669240080050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009669240080055

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009669240080060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 966 A 4 M 2,5 x 3 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 4 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 5 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440025003

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

3 mm

Kód:

009669440025004

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009669440025005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 966 A 4 M 2,5 x 6 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 8 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 10 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440025006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669440025008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669440025010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 4 M 2,5 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 16 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 2,5 x 20 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440025012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440025016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669440025020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 4 M 2,5 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 4 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 5 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440025025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440030004

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

009669440030005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 966 A 4 M 3 x 6 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 8 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 10 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440030006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669440030008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669440030010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 4 M 3 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 16 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 20 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440030012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440030016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669440030020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 4 M 3 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 3 x 30 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 5 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440030025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440030030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669440040005

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

5 mm

DIN 966 A 4 M 4 x 6 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 8 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 10 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440040006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669440040008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669440040010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 4 M 4 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 16 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 20 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440040012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440040016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669440040020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 4 M 4 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 30 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 4 x 35 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440040025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440040030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669440040035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 A 4 M 4 x 40 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 6 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 8 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440040040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669440050006

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

009669440050008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 966 A 4 M 5 x 10 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 16 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440050010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009669440050012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440050016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 966 A 4 M 5 x 20 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 30 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440050020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009669440050025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440050030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 966 A 4 M 5 x 35 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 40 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 5 x 45 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440050035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

009669440050040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669440050045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 966 A 4 M 5 x 50 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 8 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 10 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440050050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009669440060008

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

009669440060010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 4 M 6 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 16 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 20 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440060012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440060016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669440060020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 4 M 6 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 30 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 35 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440060025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440060030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669440060035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 A 4 M 6 x 40 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 45 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 50 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440060040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669440060045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009669440060050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 966 A 4 M 6 x 55 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 6 x 60 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 10 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440060055

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

009669440060060

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

009669440080010

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 966 A 4 M 8 x 12 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 16 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 20 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440080012

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

009669440080016

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

009669440080020

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 966 A 4 M 8 x 25 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 30 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 35 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440080025

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009669440080030

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009669440080035

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 966 A 4 M 8 x 40 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 45 -H A 4 PU=S

DIN 966 A 4 M 8 x 50 -H A 4 PU=S

Kód:

009669440080040

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

009669440080045

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

009669440080050

Norma:

DIN 00966

Materiál:

A4

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.